قیمت ناودانی

ناودانی‌ها در دو نوع سبک و سنگین توسط کارخانه‌های فولادی در ایران تولید و در بازار اهن عرضه می‌شوند. این مقطع فولادی در طول 6 و 12 متر و سایزهای پرتقاضایی چون 6؛ 8؛ 10 و 14 قابل خریداری می‌باشد. قیمت ناودانی کارخانجات سپهر ایرانیان، نصر آذربایجان، اسپیرال کوهپایه، نستا، شکفته مشهد و سایر کارخانجات همزمان با نوسانات بازار بصورت انلاین و لحظه‌ای در جداول قیمتی این صفحه منتشر و به‌روز رسانی می‌شود. جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان فروش ما در تماس باشید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در اصفهان

بروزرسانی: 21-01-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 66 متری سبک24کیلوگرمانبار شرکت32,000
2ناودانی 66 متری سنگین28کیلوگرمانبار شرکت32,000
3ناودانی 86 متری سبک28کیلوگرمانبار شرکت31,500
4ناودانی 86 متری سنگین40کیلوگرمانبار شرکت31,000
5ناودانی 106 متری سبک38کیلوگرمانبار شرکت31,500
6ناودانی 106 متری سنگین50کیلوگرمانبار شرکت31,000
7ناودانی 1212 متری سنگین48کیلوگرمانبار شرکت30,100
8ناودانی 1412 متری سنگین65کیلوگرمانبار شرکت30,100
9ناودانی 1612 متری سنگین80کیلوگرمانبار شرکت30,100
10ناودانی 1812 متری سنگین200کیلوگرمانبار شرکت30,700
11ناودانی 2012 متری سنگین350کیلوگرمانبار شرکتتماس بگیرید
12ناودانی 812 متری هم وزن اروپا102کیلوگرمانبار شرکت34,000
13ناودانی 1012 متری هم وزن اروپا127کیلوگرمانبار شرکت34,000
14ناودانی 1212 متری هم وزن اروپا160کیلوگرمانبار شرکت34,000
15ناودانی 1412 متری هم وزن اروپا190کیلوگرمانبار شرکت34,000
16ناودانی 1612 متری هم وزن اروپا225کیلوگرمانبار شرکت35,000
17ناودانی 1812 متری هم وزن اروپا270کیلوگرمانبار شرکت35,500
18ناودانی 2012 متری هم وزن اروپا310کیلوگرمانبار شرکت36,500
19ناودانی 2212 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت38,500
20ناودانی 2412 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت36,500
21ناودانی 2612 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت57,500
22ناودانی 2812 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت45,600
23ناودانی 3012 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت71,500
(بیشتر…)

ناودانی سپهر ایرانیان

ناودانی سپهر ایرانیان

بروزرسانی: 26-01-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 6 فوق سبک621کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,800
2ناودانی 6 سبک624کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,300
3ناودانی 6 سنگین628کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه31,900
4ناودانی 8 فوق سبک624کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,800
5ناودانی 8 سبک628کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,200
6ناودانی 8 سنگین640کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه31,700
7ناودانی 10 فوق سبک635کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,800
8ناودانی 10 سبک638کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,200
9ناودانی 10 سنگین648کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه31,700
10ناودانی 12 سبک652کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه33,000
11ناودانی 12 سنگین665کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,500
12ناودانی 14 سنگین675کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,500
13ناودانی 14 سنگین12150کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه33,000
14ناودانی 16 سنگین685کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه32,500
15ناودانی 16 سنگین12170کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه33,000
16ناودانی 18 سنگین12195کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه27,000
17ناودانی 20 سنگین12205کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه35,000
(بیشتر…)

ناودانی نصر آذربایجان

ناودانی نصر آذربایجان

بروزرسانی: 25-01-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 86 متری سبک25کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه29,900
2ناودانی 86 متری سنگین37کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28,100
3ناودانی 106 متری سبک35کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه29,900
4ناودانی 106 متری سنگین47کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه29,500
5ناودانی 126 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
6ناودانی 126 متری سنگین60کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
7ناودانی 812 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه29,900
8ناودانی 812 متری سنگین62کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28,100
9ناودانی 1012 متری سبک70کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه29,900
10ناودانی 1012 متری سنگین94کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه29,500
11ناودانی 1212 متری سبک100کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
12ناودانی 1212 متری سنگین125کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید

ناودانی اسپیرال کوهپایه

ناودانی کوهپایه اسپیرال

بروزرسانی: 25-01-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 4615کیلوگرمکوهپایهکارخانهتماس بگیرید
2ناودانی 4617کیلوگرمکوهپایهکارخانهتماس بگیرید
3ناودانی 5622کیلوگرمکوهپایهکارخانه29290
4ناودانی 5624کیلوگرمکوهپایهکارخانهتماس بگیرید
5ناودانی 6632کیلوگرمکوهپایهکارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

ناودانی پروفیل صنعت ماهان

ناودانی پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 25-01-1403

دوشنبه 13 آذرنوع ناودانیطول شاخه (m)درجهوزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی126152کیلوگرمصنعت ماهانکارخانه28600
2ناودانی 12121104کیلوگرمصنعت ماهانکارخانه28800
(بیشتر…)

ناودانی نستا

ناودانی نستا

بروزرسانی: 25-01-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 8625-26کیلوگرمنستاکارخانه24900
2ناودانی 8626-27کیلوگرمنستاکارخانه24200
3ناودانی 8627-29کیلوگرمنستاکارخانه29700
4ناودانی 8630-40کیلوگرمنستاکارخانه30200
5ناودانی 10635-36کیلوگرمنستاکارخانه25300
6ناودانی 10637-40کیلوگرمنستاکارخانه30500
7ناودانی 10645-50کیلوگرمنستاکارخانه30200
(بیشتر…)

ناودانی شکفته

ناودانی شکفته مشهد

بروزرسانی: 25-01-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 6630کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد28,900
2ناودانی 8640کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد28,800
3ناودانی 81280کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,000
4ناودانی 10650کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد28,800
5ناودانی 1012100کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,000
6ناودانی 12660کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,000
7ناودانی 1212120کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,200
8ناودانی 14675کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,000
9ناودانی 1412150کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,200
10ناودانی 16685کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,000
11ناودانی 1612170کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد29,200
12ناودانی 6630کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28,900
13ناودانی 61260کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26,600
14ناودانی 6.5635کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25,400
15ناودانی 8641کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28,800
16ناودانی 81280کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد29,000
17ناودانی 10650کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28,800
18ناودانی 1012100کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد29,000
(بیشتر…)

یکی از صنایع مهمی که از دیرباز تا به الان همواره برای نیاز اولیه انسان یعنی مسکن، در تلاش بوده است، صنعت ساخت و ساز می‌باشد.

اگرچه شکل ساختمان سازی از گذشته تا به الان تفاوت بسیاری کرده است، اما ماهیت خود را حفظ کرده و همچنان در پی رفع نیاز انسان به مسکن است.

بسیاری از مصالح و مقاطعی که امروزه به آسانی در دسترس هستند و در یک سازه به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سال‌های قبل وجود نداشتند.

به عنوان مثال، می‌توان به پروفیل ناودانی اشاره نمود که نوعی از پروفیل مقطع باز است و از نظر شکل ظاهری، شبیه به حرف C یا U می‌باشد.

عوامل مختلفی قیمت ناودانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که در ادامه قصد داریم این موارد را بررسی نماییم.

قیمت ناودانی 10 اصفهان

ناودانی‌ها پروفیل‌هایی مستحکم و مقاوم، با نصب آسان هستند که در اندازه و سایزهای مختلفی ساخته می‌شوندو به تناسب آن دارای کاربردهای مختلفی خواهند بود؛ چراکه هر قدر ضخامت و سایز یک مقطع آهنی بیش‌تر باشد، مقاومت بیش‌تری دارد و در صنایع سنگین‌ترین نیز بکار می‌رود.

ناودانی 10 یکی از این انواع است. ناودانی 10 اصفهان در بازار امروز با قیمت 28 هزار تومان معامله می‌گردد.

قیمت ناودانی گالوانیزه

ناودانی‌ها به تناسب محل مورد استفاده در انواع و جنس‌های مختلفی ساخته می‌شوند. به عنوان مثال در بسیاری از موارد برای آن‌که ناودانی در محیط مرطوب دچار آسیب نشود، آن را با روکشی از فلز روی پوشش می‌دهند.

این فرآیند تحت عنوان گالوانیزاسیون ساخته می‌شود و در آن، ناودانی را در فلز روی مذاب شده قرار می‌دهند. این امر سبب آن خواهد شد که ناودانی در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم شود. به همین علت در بازار آهن دارای محبوبیت بسیاری است. قیمت ناودانی گالوانیزه به طور تقریبی 27 هزار تومان می‌باشد.

قیمت ناودانی ۸

پروفیل ناودانی در سایز و اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود و تبع آن، کاربری ناودانی نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

ناودانی 8، به آن دسته از ناودانی‌هایی اطلاق می‌گردد که ارتفاع بال 8 سانتی‌متری داشته باشند.

این محصول مطابق با استانداردهای اروپایی و ملی ساخته می‌شود و دارای استحکام و مقاومت قابل توجه است. قیمت ناودانی 8 در بازار آهن امروز 24 هزار و 960 تومان است.

قیمت ناودانی 16 اصفهان

ناودانی 16 اصفهان مطابق با استاندارد ملی شماره 1-4477 ساخته می‌شود و دارای ارتفاع ناودانی 16، ضخامت بال و جان 16، عرض و شعاع گوشه 16 می‌باشد.

این ناودانی برای ساخت سازه‌های عظیم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه دارای تحمل فشار و استحکام قابل توجهی است. قیمت ناودانی 16 اصفهان 28 هزار و 900 تومان در هر کیلوگرم است.

قیمت ناودانی پلاستیکی

ناودانی پلاستیکی از نظر شکل ظاهر تفاوتی با نوع آهنی آن ندارد. منتهی برخلاف آن به جای آهن از پلاستیک فشرده یا پی وی سی ساخته می‌شود.

مقاومت این مقاطع نسبت به حرارت پایین است و در مقابل نسبت به رطوبت مقاومت قابل توجهی دارا هستند. همچنین یکی دیگر از دلایل محبوبیت این مقاطع، قیمت مقرون به صرفه آن است.

قیمت ناودانی 8 اصفهان

ناودانی پروفیلی باز است که از یک سطح افقی که جان نامیده می‌شود و دو سطح عمودی به نام بال، تشکیل می‌شود.

ساخت خرپا، ساخت ماشین آلات، ساخت نمای سازه، تولید چهارچوب، ساخت تیر و ستون و غیره، گوشه‌ای کاربردهای این پروفیل به حساب می‎آیند.

به همین خاطر در اقسی نقاط ایران همچون اصفهان، این مقطع فولادی به طور گسترده به فروش می‎رسد. قیمت ناودانی 8، در حدود 25 تا 26 هزار تومان است.

قیمت ناودانی سنگین

احتمالا هنگامی که در جست‌وجوی قیمت انواع ناودانی بوده‌اید، با عنوان ناودانی سنگین نیز برخورد داشته‌اید. این پروفیل علاوه بر سایز و اندازه، با ضخامت بالا ساخته می‌شود.

همان‌طور که مورد انتظار است، هر قدر ضخامت مقطعی بیش‌تر شود، وزن آن نیز بیش‌تر خواهد بود و سنگین‌تر می‌باشد. تبعا قیمت مقاطع سنگین نسبت به نوع سبک بالاتر است.

قیمت ناودانی سنگین 27 تا 28 هزار تومان می‌باشد و در ساخت سازه‌های صنعتی کاربرد بسیاری دارد.

قیمت ناودانی دست دوم

در بسیاری از پروژه‌های ساختمان سازی، از مقاطع فولادی دست دوم استفاده می‌شود. این امر سبب چشمگیر هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود.

ناودانی نیز از این قاعده مستنثی نیست. عمده کاربرد ناودانی دست دوم در ساخت خرپای ارزان قیمت، پل‌ها، سازه‌های فولادی سبک، تیر و ستون ناودانی دست دوم و غیره می‌باشد.

لازم به ذکر است که باید پیش از بکارگیری این مقاطع در سازه، از عدم آسیب و زنگ زدگی آن‌ها اطمینان حاصل پیدا کرد.