وزن ورق

وزن ورق وزن ورق های فولادی با توجه به ضخامت، عرض و طول ورق دارای تفاوت می باشد. واحد شمارش ورق، برگ می باشد که وزن آن را بر اساس واحد کیلوگرم مشخص می کنند. در بین ورق های تولید ایران، ورق تولید کارخانه فولاد مبارکه و کاویان هم وزن می باشد. اما وزن ورقهای […]

وزن تیرآهن

وزن تیرآهن وزن تیرآهن بر اساس سایز و نوع آن متفاوت است. همانگونه که می دانید، تیرآهن در انواع مختلفی وجود دارد که بر همین اساس وزن تیر آهن ها در انواع مختلف آن نیز متفاوت است. در ادامه سه جدول وزنی وجود دارد که می توانید در آنها وزن انواع تیرآهن ها شامل تیرآهن […]

وزن میلگرد

وزن میلگرد وزن میلگرد در جدول زیر، بر اساس جدول اشتال نمی باشد. تقریبا وزن میلگرد اکثر کارخانه های تولید میلگرد در ایران با جدول وزن زیر مطابقت دارد. با این حال مهندسین عمران، عموما از جدول اشتال بعنوان یک منبع برای بدست آوردن وزن انواع میلگرد استفاده می کنند. از جدول اشتال برای بدست […]