قیمت پروفیل آهن

قیمت پروفیل زد
نوع پروفیلارتفاعضخامت (mm)قیمت امروز
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه182تماس بگیرید
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه182.542,661
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه202.5تماس بگیرید
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه222.5تماس بگیرید
پروفیل زد (z) 18 فولاد مبارکه18342,661
پروفیل زد (z) 20 فولاد مبارکه203تماس بگیرید
پروفیل زد (z) 22 فولاد مبارکه223تماس بگیرید
قیمت پروفیل آبرو
نوع پروفیلضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت امروز
آبرو یک طرفه z کف 12 الی 222 637,615
آبرو یک طرفه z کف 12 الی 222656,881
آبرو یک طرفه z کف 12 الی 222.5636,881
آبرو یک طرفه z کف 12 الی 222.5655,963
آبرو یک طرفه z کف 12 الی 223636,881
آبرو دو طرفه z کف 12 الی 222637,615
آبرو دو طرفه z کف 12 الی 222656,881
آبرو دو طرفه z کف 12 الی 222.5636,881
آبرو دو طرفه z کف 12 الی 222.5655,963
آبرو دو طرفه z کف 12 الی 223636,881
قیمت پروفیل درب و پنجره
نوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)قیمت امروز
پروفیل لنگه دری508238,624
پروفیل لنگه دری508240,917
پروفیل سپری507238,624
پروفیل سپری507240,917
پروفیل چهارچوبی 509238,624
پروفیل چهارچوبی 509240,917
چهارچوب فلزی ساده 1 , 86238,624
چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86238,624
چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86240,917
چهارچوب فلزی نگینی -238,624