قیمت نبشی

کارخانه‌های متعددی در بازار اهن ایران انواع نبشی فولادی را تولید و عرضه می‌کنند. شهر اصفهان بعنوان اصلی‌ترین تامین کننده این مقطع فولادی بحساب می‌آید. قیمت نبشی برندهای مختلف همزمان با اعلام نرخ کارخانه‌ها در جداول زیر بصورت آنلاین و لحظه‌ای منتشر و به‌روز رسانی می‌شود. از پر مصرف‌ترین سایزهای این محصول، نبشی سبک یا سنگین در ضخامت‌های 4؛ 6؛ 8 و 10 می‌باشد. برای خرید و دریافت مشاوره تخصصی از طریق شماره‌های درج شده با کارشناسان فروش آهن‌باکس در تماس باشید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

قیمت نبشی ماهان ذوب

نبشی ماهان ذوب

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 50*5046ماهان ذوبکیلوگرمکارخانه27800
2نبشی 80*8086ماهان ذوبکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3نبشی 100*100106ماهان ذوبکیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت نبشی نصر آذربایجان

نبشی نصر آذربایجان

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهوزنواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 60*6066نصر آذربایجان33کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
2نبشی 60*6056نصر آذربایجان28کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
3نبشی 60*6046نصر آذربایجان22کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
4نبشی 70*7076نصر آذربایجان44کیلوگرمکارخانه28700
5نبشی 70*7066نصر آذربایجان37کیلوگرمکارخانه29000
6نبشی 70*7056نصر آذربایجان31کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
7نبشی 70*7046نصر آذربایجان25کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
8نبشی 80*8086نصر آذربایجان58کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
9نبشی 80*8076نصر آذربایجان50کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
10نبشی 80*8066نصر آذربایجان43کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
11نبشی 100*100106نصر آذربایجان90کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
12نبشی 100*10086نصر آذربایجان72کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
13نبشی 100*10066نصر آذربایجان55کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
14نبشی 60*60612نصر آذربایجان66کیلوگرمکارخانه29200
15نبشی 60*60512نصر آذربایجان56کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
16نبشی 60*60412نصر آذربایجان44کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
17نبشی 70*70712نصر آذربایجان88کیلوگرمکارخانه30200
18نبشی 70*70612نصر آذربایجان74کیلوگرمکارخانه29300
19نبشی 70*70512نصر آذربایجان62کیلوگرمکارخانه30500
20نبشی 70*70412نصر آذربایجان50کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
21نبشی 80*80812نصر آذربایجان116کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
22نبشی 80*80712نصر آذربایجان100کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
23نبشی 80*80612نصر آذربایجان86کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
24نبشی 100*1001012نصر آذربایجان180کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
25نبشی 100*100812نصر آذربایجان144کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
26نبشی 100*100612نصر آذربایجان110کیلوگرمکارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت نبشی نستا

نبشی نستا

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 2.52.566.2کیلوگرمنستاکارخانه24700
2نبشی 32.566.5کیلوگرمنستاکارخانه30000
3نبشی 32.567کیلوگرمنستاکارخانه29600
4نبشی 426زیر 8کیلوگرمنستاکارخانه30300
5نبشی 4268.5کیلوگرمنستاکارخانه29600
6نبشی 4269کیلوگرمنستاکارخانه29300
7نبشی 43.569.7کیلوگرمنستاکارخانه29100
8نبشی 43610.5کیلوگرمنستاکارخانه29100
9نبشی 52.5612کیلوگرمنستاکارخانه29400
9نبشی 53614کیلوگرمنستاکارخانه29100
10نبشی 54619کیلوگرمنستاکارخانه29100
11نبشی 88658کیلوگرمنستاکارخانه29100
12نبشی 1010688کیلوگرمنستاکارخانه29100
(بیشتر…)

قیمت نبشی در بازار اصفهان

نبشی در بازار اصفهان

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)واحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی سایز 32.56کیلوگرمانبار شرکت30600
2نبشی سایز 426کیلوگرمانبار شرکت29700
3نبشی سایز 436کیلوگرمانبار شرکت29400
4نبشی سایز 446کیلوگرمانبار شرکت29200
5نبشی سایز 536کیلوگرمانبار شرکت29700
6نبشی سایز 546کیلوگرمانبار شرکت29200
7نبشی سایز 556کیلوگرمانبار شرکت28700
8نبشی سایز 656کیلوگرمانبار شرکت29200
9نبشی سایز 666کیلوگرمانبار شرکت29200
10نبشی سایز 776کیلوگرمانبار شرکت29900
11نبشی سایز 886کیلوگرمانبار شرکت29100
12نبشی سایز 10106کیلوگرمانبار شرکت29600
13نبشی سایز 12126کیلوگرمانبار شرکت30200
14نبشی سایز 151512کیلوگرمانبار شرکت46900
(بیشتر…)

قیمت نبشی سپهر ایرانیان

نبشی سپهر ایرانیان

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 25*252.565.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه32000
2نبشی 25*25366.5کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه24800
3نبشی 30*30265.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه32000
4نبشی 30*302.566.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه30500
5نبشی 30*30368کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه30500
6نبشی 40*40267.8کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه30600
7نبشی 40*402.569.5کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29800
8نبشی 40*403610.5کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29700
9نبشی 40*404614کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29700
10نبشی 50*502.5612کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه31300
11نبشی 50*503615کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانهتماس بگیرید
12نبشی 50*504618کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29500
13نبشی 50*505622کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانهتماس
14نبشی 60*604623کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه31200
15نبشی 60*605627کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29700
16نبشی 60*606632کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29700
17نبشی 80*807651کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه30100
18نبشی 80*808658کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29100
19نبشی 100*1008673کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه26,700
20نبشی 100*10010688کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه29100
21نبشی 120*120126125کیلوگرمسپهر ایرانیاندرب کارخانه30400
(بیشتر…)

قیمت نبشی منظومه

نبشی منظومه

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 50*5046منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان28000
2نبشی 50*5056منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان28000
3نبشی 60*6066منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان28000
4نبشی 80*8086منظومهکیلوگرمکارخانه اصفهان28000
(بیشتر…)

قیمت نبشی ظهوریان مشهد

قیمت نبشی

بروزرسانی: 30-04-1403

نوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 30*302.56ظهوریانکیلوگرمکارخانه27800
2نبشی 30*3036ظهوریانکیلوگرمکارخانه27600
3نبشی 40*4036ظهوریانکیلوگرمکارخانه27800
4نبشی 40*4046ظهوریانکیلوگرمکارخانه27600
5نبشی 50*5036ظهوریانکیلوگرمکارخانه27800
6نبشی 50*5046ظهوریانکیلوگرمکارخانه27500
7نبشی 30*3056ظهوریانکیلوگرمکارخانه26800
8نبشی 60*6056ظهوریانکیلوگرمکارخانه27500
9نبشی 80*8076ظهوریانکیلوگرمکارخانه27500
10نبشی 100*100106ظهوریانکیلوگرمکارخانه27500
(بیشتر…)

قیمت نبشی جاوید بناب

نبشی فولاد جاوید بناب

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 40*30 سبک جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه30500
2نبشی 40*30 جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
3نبشی 40*40 سبک جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
4نبشی 40*40 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
5نبشی 50*30 سبک جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
6نبشی 50*30 جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه30500
7نبشی 50*40 سبک جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
8نبشی 50*40 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
9نبشی 50*50 سبک جاوید بناب56جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
10نبشی 50*50 جاوید بناب56جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
11نبشی 60*30 جاوید بناب36جاوید بنابکیلوگرمکارخانه30500
12نبشی 60*40 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
13نبشی 60*50 جاوید بناب46جاوید بنابکیلوگرمکارخانه29500
(بیشتر…)

قیمت نبشی آریان فولاد

نبشی آریان فولاد

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنکارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 40*403611آریان فولادکیلوگرمکارخانه29450
2نبشی 40*404615آریان فولادکیلوگرمکارخانه28550
3نبشی 50*504618آریان فولادکیلوگرمکارخانه28550
4نبشی 50*505623آریان فولادکیلوگرمکارخانه28550
5نبشی 60*605627آریان فولادکیلوگرمکارخانه28550
6نبشی 60*606633آریان فولادکیلوگرمکارخانه28550
7نبشی 70*705632آریان فولادکیلوگرمکارخانه29250
8نبشی 70*707644آریان فولادکیلوگرمکارخانه29250
9نبشی 80*808658آریان فولادکیلوگرمکارخانه28450
10نبشی 100*10010688آریان فولادکیلوگرمکارخانه29150
11نبشی 120*120126128آریان فولادکیلوگرمکارخانه29150
(بیشتر…)

قیمت نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)کارخانهواحدبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 30*3036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
2نبشی 40*402.56ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
3نبشی 40*4036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29300
4نبشی 40*4046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29200
5نبشی 40*40412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31200
6نبشی 45*4536ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30000
7نبشی 45*45312ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31200
8نبشی 45*4546ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29700
9نبشی 45*45412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30700
10نبشی 45*4556ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29800
11نبشی 45*45512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30000
12نبشی 50*5036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز28700
13نبشی 50*50312ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30800
14نبشی 50*5046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز28600
15نبشی 50*50412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30700
16نبشی 50*5056ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز28600
17نبشی 50*50512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30700
18نبشی 60*6036ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29800
19نبشی 60*6046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29500
20نبشی 60*60412ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31500
21نبشی 60*6056ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29400
22نبشی 60*60512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31400
23نبشی 60*6066ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29300
24نبشی 60*60612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31300
25نبشی 63*6356ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30000
26نبشی 63*6366ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز32500
27نبشی63*63612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز33500
28نبشی 70*7046ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
29نبشی 70*7056ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
30نبشی 70*70512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31700
31نبشی 70*7066ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
32نبشی 70*70612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31500
33نبشی 70*7076ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29300
34نبشی 70*70712ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
35نبشی 75*7556ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
36نبشی 75*75512ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
37نبشی 75*7566ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
38نبشی 75*75612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
39نبشی 80*8066ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29800
40نبشی 80*80612ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31800
41نبشی 80*8076ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29500
42نبشی 80*80712ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز30600
43نبشی 80*8086ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز29000
44نبشی 80*80812ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریز31000
45نبشی 100*10076ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
46نبشی 100*100712ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
47نبشی 100*10086ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
48نبشی 100*100812ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
49نبشی 100*100106ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
50نبشی 100*1001012ناب تبریزکیلوگرمکارخانه تبریزتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت نبشی شکفته مشهد

نبشی شکفته مشهد

بروزرسانی: 30-04-1403

ردیفنوع نبشیضخامت (mm)طول (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1نبشی 25*252.566.7کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهدتماس بگیرید
2نبشی 30*30368کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد29200
3نبشی 35*352.569کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهدعدم موجودی
4نبشی 35*353.5612کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهدعدم موجودی
5نبشی 40*403610.5کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد29200
6نبشی 40*403.5612کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28800
7نبشی 40*404614کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28700
8نبشی 45*453612کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد23,900
9نبشی 45*454.5618کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد23,900
10نبشی50*504617کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28700
11نبشی50*505622کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28600
12نبشی 60*605627کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28700
13نبشی 60*606632کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28600
14نبشی 70*707642کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد27,300
15نبشی 80*807650کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28700
16نبشی 80*808656کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28600
17نبشی 100*10010680کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد28600
(بیشتر…)

نبشی‌ها یکی از پروفیل‌های مقطع باز در صنعت هستند که از نظر شکل ظاهری شبیه به حرف V یا L می‌باشند و به طور گسترده در ساختمان سازی، دکل‌های انتقال نیرو، ساخت خرپا و ستون، نبشی کشی نما و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. به جهت برخورداری از کاربرد گسترده، کارخانجات فولادی بسیاری مشغول به تولید و توزیع این مقطع فولادی هستند.

از قیمت مواد اولیه در ساخت نبشی گرفته تا نحوه حمل و نقل آن، بر قیمت تمام شده نبشی اثرگذار خواهند بود. به همین علت هزینه تمام شده تولید آن، برای مصرف کنندگان دارای اهمیت بسیاری است. در مقاله پیش رو ضمن بررسی لزوم استفاده از این پروفیل در سازه، به بررسی قیمت انواع آن در بازار آهن آلات خواهیم پرداخت.

وزن و قیمت نبشی ۴ سبک

نبشی‌ها پروفیل‌های مقطع بازی هستند که به صورت 2 بال مساوی یا نامساوی ساخته می‌شود. چنان‌چه ضخامت نبشی پایین باشد، نبشی از نوع سبک و در صورتی که ضخامت بالایی دارا باشد، نبشی از نوع سنگین خواهد بود. نبشی 4 یکی از انواع پرکاربرد نبشی به حساب می‌آید که دارای دو ضلع به اندازه 40 میلی‌متر یا 4 سانتی‌متر است و وزن هر شاخه از آن معادل با 15 کیلوگرم می‌باشد. همچنین قیمت نبشی 4 سبک در بازار آهن‌آلات به مقدار 26 هزار تومان است.

قیمت نبشی اصفهان

پروفیل نبشی چه در کارخانه و به صورت فابریک و چه در کارگاه به شکل پرسی تولید شود، کاربردهای بسیاری همچون تقویت عناصر ساختمانی، ساخت چهارچوب و سقف، دکل انتقال نیرو، اتصالات تیرآهن، نبشی کشی، ساخت سازه‌هایی همچون خرپا و غیره را شامل می‌شود. به واسطه گستره تنوع کاربرد این مقطع فولادی، کارخانجات فولادی بسیاری در سراسر ایران بویژه استان اصفهان مشغول به تولید این پروفیل فولادی هستند. قیمت نبشی اصفهان در حال حاضر 27 تا 28 هزار تومان است.

قیمت نبشی ۴ اصفهان

نبشی 4 یکی از سایزهای پرکاربرد از نبشی فولادی است و به طور معمول برای ساخت سازه‌های سبک یا کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نبشی در عین وزن پایین دارای استحکام بالا بوده و نگهداری آسانی دارد. نبشی 4 با ضخامت‌های مختلفی در کارخانه‌های فولادی تولید می‌گردد و با قیمت تقریبی 26 تا 28 هزار تومان به فروش می‌رسد.

قیمت نبشی 4

قیمت مقاطع فولادی همواره ثابت نیست و تحت تاثیر عوامل بسیاری قرار می‌گیرد. پروفیل نبشی نیز از این قاعده مستنثی نمی‌باشد. قیمت نبشی علاوه بر آن‌که متاثر از سایز، اندازه، ضخامت و جنس است، به تناسب جریانات سیاسی کشور، نرخ تورم و ارز، میزان عرضه و تقاضا، هزینه سوخت، هزینه زغال سنگ، برند کارخانه تولید کننده و غیره نیز، دارای بازه قیمتی متفاوتی خواهد بود.

قیمت نبشی 5 اصفهان

یکی از نبشی‌های مهم و کاربردی در صنایع عمران و ساختمان‌سازی، نبشی 5 است. در این پروفیل، طول هر بال نبشی به اندازه 5 سانتی‌متر می‌باشد و از آن در نبشی‌کشی نمای ساختمان، تولید وال پست و غیره استفاده می‌شود. قیمت نبشی 5 در حال حاضر به طور حدودی 25 هزار تومان است و به علت گستردگی کاربرد در کارخانجات فولادی بسیاری تولید می‌گردد.

وزن و قیمت نبشی 3

نبشی 3 در 3 دارای ابعادی معادل با 600 × 3 × 3 سانتی متر و وزنی برابر با 7 کیلوگرم می‌باشد. نبشی 3 به طور معمول با طول 6 متر ساخته و عرضه می‌گردد و با قیمت حدودی 22 هزار و 500 تومان به فروش می‌رسد. به طور کلی می‌توان قیمت تمامی پروفیل‌های نبشی را با بهره‌گیری از فرمول زیر بدست آورد:

ضخامت نبشی (متر) × طول (متر) × اندازه بال‌ها (متر) × ۷۸۵۰ × ۲ = وزن محصول (کیلوگرم)

قیمت نبشی 3 اصفهان

نبشی سایز 3 که یکی از پرطرفدارترین سایزهای نبشی به شمار می‌رود، دارای اندازه بال 3 سانتی‌متر است و طبق استاندارد ST37 تولید می‌گردد. از این نبشی در سازه با هدف مهار دیوار سفالی و بتن آرمه، ساخت قاب درب و پنجره ساختمان، اتصالات تیرآهن، نگهدارنده لوله در پالایشگاه‌ها و غیره استفاده می‌نمایند.

قیمت نبشی 4 سبک

نبشی 4 در حقیقت به آن معنا است که با اندازه بال 4 سانتی‌متر ساخته می‌شود. نوع سبک از این نبشی در جنس‌های مختلفی همچون استیل، آهنی، گالوانیزه، آلومینیوم و غیره ساخته می‌شود و در صنایعی همچون ساخت خرپا، ماشین آلات صنعتی، اتصالات در سازه، سقف کرومیت، ساخت بادبند، نبشی کشی نما و غیره بکار می‌رود. نبشی سبک از آن جهت سبک اطلاق می‌گردد که دارای وزن پایین و ظرافت در ساخت است.

پرسش‌های متداول پیرامون خرید نبشی از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید نبشی تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت نبشی در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.