قیمت تیرآهن

تیرآهن‌ها بسته به کاربرد در انواع مختلفی توسط کارخانه‌های ذوب‌آهن تولید و در بازار آهن عرضه می‌شوند. قیمت انواع تیرآهن از قبیل هاش (H) سبک و سنگین، لانه زنبوری و IPE همگام با نوسانات بازار بصورت آنلاین و لحظه‌ای در جداول زیر به‌روز رسانی شده‌اند. چنانچه قصد خرید یا دریافت مشاوره تخصصی دارید، با کارشناسان فروش تیراهن سایت آهن باکس در تماس باشید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

قیمت تیرآهن هاش سنگین

قیمت تیرآهن هاش سنگین

بروزرسانی: 29-02-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1هاش HEB سایز 1012245کیلوگرم10انبار68000
2هاش HEB سایز 1212321کیلوگرم12انبار68000
3هاش HEB سایز 1412405کیلوگرم14انبار29500
4هاش HEB سایز 1612512کیلوگرم16انبار29500
5هاش HEB سایز 1812615کیلوگرم18انبار29500
6هاش HEB سایز 2012736کیلوگرم20انبار53000
7هاش HEB سایز 2212858کیلوگرم22انبار58000
8هاش HEB سایز 2412999کیلوگرم24انبار59000
9هاش HEB سایز 26121116کیلوگرم26انبار60000
10هاش HEB سایز 28121236کیلوگرم28انبار72000
11هاش HEB سایز 30121404کیلوگرم30انبار60000
12هاش HEB سایز 32121524کیلوگرم32انبار73000
13هاش HEB سایز 34121608کیلوگرم34انبار75000
14هاش HEB سایز 36121704کیلوگرم36انبار68000
15هاش HEB سایز 40121860کیلوگرم40انبار73000
16هاش HEB سایز 45122052کیلوگرم45انبارتماس بگیرید
17هاش HEB سایز 50122244کیلوگرم50انبار74000
18هاش HEB سایز 55122388کیلوگرم55انبارتماس بگیرید
19هاش HEB سایز 60122544کیلوگرم60انبار78000
20هاش HEB سایز 70122900کیلوگرم70انبار85000
21هاش HEB سایز 80123100کیلوگرم80انبار84000

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

قیمت تیرآهن لانه زنبوری

بروزرسانی: 05-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 12 لانه زنبوری12125شاخه12انبار4,350,000
2تیرآهن 14 لانه زنبوری12155شاخه14انبار5200000
3تیرآهن 16 لانه زنبوری12195شاخه16انبار5850000
4تیرآهن 18 لانه زنبوری12225شاخه18انبار7050000
5تیرآهن 20 لانه زنبوری12275شاخه20انبار8900000
6تیرآهن 22 لانه زنبوری12325شاخه22انبار10500000
7تیرآهن 24 لانه زنبوری12375شاخه24انبار11400000
8تیرآهن 27 لانه زنبوری12425شاخه27انبار13400000
9تیرآهن 30 لانه زنبوری12507شاخه30انبار17000000

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

قیمت تیرآهن کوثر اهواز

بروزرسانی: 05-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 کوثر اهواز12135کیلوگرم14انبار28000
2تیرآهن 16 کوثر اهواز12167کیلوگرم16انبار28000
3تیرآهن 18 کوثر اهواز12215کیلوگرم18انبارتماس بگیرید

قیمت تیرآهن فولاد یزد احرامیان

قیمت تیرآهن فولاد احرامیان یزد

بروزرسانی: 05-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 یزد احرامیان12135شاخه14بنگاه28400
2تیرآهن 16 یزد احرامیان12170شاخه16بنگاه28400
3تیرآهن 18 یزد احرامیان12205شاخه18بنگاه28400
4تیرآهن 20 یزد احرامیان12255شاخه20بنگاه31300
5تیرآهن 22 یزد احرامیان12300شاخه22بنگاه30400

قیمت تیرآهن فایکو

قیمت تیرآهن فایکو (فولاد ایرانیان)

بروزرسانی: 06-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 فایکو سبک12135کیلوگرم14کارخانه28500
3تیرآهن 16 فایکو12170کیلوگرم16کارخانه28500
4تیرآهن 18 فایکو12200کیلوگرم18کارخانه28500
5تیرآهن 20 فایکو12250کیلوگرم20کارخانهتماس بگیرید
6تیرآهن 22 فایکو12305کیلوگرم22کارخانهتماس بگیرید
7تیرآهن 24 فایکو12353کیلوگرم24کارخانهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ظفر بناب

قیمت تیرآهن ظفر بناب

بروزرسانی: 06-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 ظفر بناب12132کیلوگرم14کارخانه27800
2تیرآهن16 ظفر بناب12165کیلوگرم16کارخانهتماس بگیرید
3تیرآهن 18 ظفر بناب12170کیلوگرم18کارخانهتماس بگیرید
4تیرآهن 20 ظفر بناب12235کیلوگرم20کارخانهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

قیمت تیرآهن جهان فولاد غرب

بروزرسانی: 05-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 جهان فولاد غرب12120شاخه14کارخانهتماس بگیرید
2تیرآهن 14 جهان فولاد غرب12134شاخه14کارخانه29500
3تیرآهن 16 جهان فولاد غرب12170شاخه16کارخانهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن ماهان

قیمت تیرآهن پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 05-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)درجهوزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121122شاخه14کارخانه3350000
2تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121/5122شاخه18کارخانه2970000
3تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121135شاخه14کارخانه3,210,000
4تیرآهن 14 پروفیل صنعت ماهان121/5135شاخه18کارخانه3,180,000
5تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان121165شاخه16کارخانه4500000
6تیرآهن 16 پروفیل صنعت ماهان121/5165شاخه16کارخانه4570000
7تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان121200شاخه18کارخانه5500000
8تیرآهن 18 پروفیل صنعت ماهان121/5200شاخه18کارخانه5650000

قیمت تیرآهن ناب تبریز

قیمت تیرآهن ناب تبریز

بروزرسانی: 06-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن 14 ناب تبریز6130کیلوگرم14کارخانهتماس بگیرید
2تیرآهن 16 ناب تبریز6170کیلوگرم16کارخانهتماس بگیرید

قیمت تیرآهن هاش سبک

قیمت تیرآهن هاش سبک

بروزرسانی: 29-02-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)وزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1هاش HEA سایز 1012201کیلوگرم10انبار68000
2هاش HEA سایز 1212239کیلوگرم12انبار68000
3هاش HEA سایز 1412297کیلوگرم14انبار33000
4هاش HEA سایز 1612365کیلوگرم16انبار40950
5هاش HEA سایز 1812426کیلوگرم18انبار45000
6هاش HEA سایز 2012508کیلوگرم20انبار41000
7هاش HEA سایز 2212606کیلوگرم22انبار63000
8هاش HEA سایز 2412702کیلوگرم24انبار71000
9هاش HEA سایز 2612764کیلوگرم26انبار72000
10هاش HEA سایز 2812875کیلوگرم28انبار72000
11هاش HEA سایز 3012999کیلوگرم30انبار74000
12هاش HEA سایز 32121172کیلوگرم32انبار72000
13هاش HEA سایز 34121260کیلوگرم34انبار73000
14هاش HEA سایز 36121344کیلوگرم36انبار69000
15هاش HEA سایز 40121500کیلوگرم40انبار73000
16هاش HEA سایز 45121680کیلوگرم45انبار63950
17هاش HEA سایز 50121860کیلوگرم50انبار74000
18هاش HEA سایز 55121992کیلوگرم55انبارتماس بگیرید
19هاش HEA سایز 60122136کیلوگرم60انبار70000
20هاش HEA سایز 65122300کیلوگرم70انبار70000
21هاش HEA سایز 70122690کیلوگرم80انبار81000

قیمت تیرآهن اصفهان ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 05-03-1403

ردیفنوع تیرآهنطول (m)تعداد در هر بندیلوزنواحدسایزبارگیریقیمت (تومان)
1تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن1244120کیلوگرم12کارخانه31000
2تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن1236155کیلوگرم14کارخانه30500
4تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن1230188کیلوگرم16کارخانه29500
6تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن1224228کیلوگرم18کارخانه29500
8تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن1218268کیلوگرم20کارخانه31000
10تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن1216313کیلوگرم22کارخانه30000
11تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن1214368کیلوگرم24کارخانه29000
12تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن1212440کیلوگرم27کارخانه29000
13تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن1210505کیلوگرم30کارخانه31500
14تیرآهن سنگین 12 ذوب آهن1244120شاخه12انبار4000000
15تیرآهن سنگین 14 ذوب آهن1236155شاخه14انبار4650000
17تیرآهن سنگین 16 ذوب آهن1230188شاخه16انبار5650000
19تیرآهن سنگین 18 ذوب آهن1224228شاخه18انبار6700000
21تیرآهن سنگین 20 ذوب آهن1218268شاخه20انبار8350000
23تیرآهن سنگین 22 ذوب آهن1216313شاخه22انبار9500000
24تیرآهن سنگین 24 ذوب آهن1214368شاخه24انبار10600000
25تیرآهن سنگین 27 ذوب آهن1212440شاخه27انبار12600000
26تیرآهن سنگین 30 ذوب آهن1210505شاخه30انبار16000000

تیرآهن؛ نقش موثر در طول عمر مفید ساختمان

همانطور که می‌دانید ساختمان‌ها از نظر مصالح مصرفی به دسته‌های متفاوتی از قبیل بتنی، فلزی، آجری، چوبی و صنعتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

یکی از مواردی که بر طول عمر ساختمان اثرگذار است، استفاده از مصالح باکیفیت است. از جمله مصالحی که به صورت مستقیم بر طول عمر مفید ساختمان تاثیرگذار است، تیرآهن می‌باشد.

به طور کلی تیرآهن در دو شکل مقطع I و H در بازار آهن عرضه می‌شود. این محصول فولادی از اهمیت زیادی در صنعت ساخت‌و‌ساز برخوردار و نقش اصلی آن تحمل بارها و وزن وارده به سازه است.

بر همین اساس، استفاده از کیفیت مطلوب تیرآهن به جهت رعایت ایمنی و استحکام ساختمان بسیار حائز اهمیت می‌باشد. علاوه بر این، قیمت تیرآهن در هزینه نهایی ساخت، بسیار تاثیرگذار است. بنابراین لازم است در انتخاب مرجع خرید و برند تیرآهن، دقت کافی داشته باشید.

تولیدکنندگان تیرآهن

امروزه کارخانجات بسیاری در تولید انواع تیرآهن فعالیت دارند. از مهمترین تولیدکنندگان تیرآهن می‌توان به کارخانه ذوب آهن اصفهان، ظفر بناب، فایکو و آریان فولاد اشاره نمود. کارخانه تولیدکننده، یکی از عوامل موثر در قیمت تیرآهن است.

در بین برندهای تولیدکننده تیرآهن، تیرآهن ذوب آهن اصفهان دارای بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت با توجه به رعایت کلیه استاندارها در کارخانه ذوب آهن به منظور تولید این مقطع فولادی می‌باشد. تیرآهن ذوب آهن اصفهان، کاملا بر اساس مقادیر جدول اشتال و از سایز 12 تا 30 به تولید می‌رسد.

در بین برندهای مطرح تیرآهن، قیمت تیرآهن فایکو (فولاد البرز ایرانیان) نسبت به سایر برندها، پایین‌تر است. علاوه بر این، از وزن سبک‌تری نیز برخوردار است. همین عوامل، سبب محبوبیت تیرآهن این برند در بین سایر تولیدکنندگان تیرآهن شده است.

نحوه استعلام قیمت تیرآهن و خرید آن

با توجه به اینکه قیمت تیرآهن در هزینه نهایی ساخت اثرگذار است، به جهت انتخاب زمان و خرید تیرآهن با قیمت مناسب، لازم است به صورت روزانه قیمت این مقطع فولادی را در سایت‌های معتبر اعلام قیمت آهن‌آلات، رصد کنید و در بهترین زمان بازار، ثبت سفارش و خرید خود را قطعی نمایید.

سایت آهن باکس (سورین کیان مهر اسپادانا)، این امکان را برای کلیه محصولات فولادی و به ویژه انواع تیرآهن موجود در بازار فراهم آورده است تا شما مشتریان گرامی بتوانید بدون تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به شرکت، قیمت تیرآهن انواع برندهای تولیدکننده را به صورت آنلاین استعلام کنید.

پرفروش ترین سایز و نوع تیرآهن

پیش از این به برترین برندهای تولیدکننده تیرآهن در ایران اشاره کردیم. حال در این بخش قصد داریم به به پرمصرف‌ترین سازهای تیرآهن بپردازیم.

با توجه به اینکه این مقطع فولادی در ابعاد و سایزهای متفاوتی به تولید می‌رسد، مصرف‌کنندگان با توجه به نیاز و پروژه خود، برای خرید تیرآهن اقدام می‌نمایند.

با این حال، به طور کلی می‌توان گفت سایز 14، 16 و 18، سه سایز پرصرف و پرفروش بازار آهن محسوب می‌شود که در ادامه به بررسی کاربرد و قیمت تیرآهن سایزهای مختلف خواهیم پرداخت.

تیرآهن 14

تیرآهن 14 اصفهان از جمله کاربردی‌ترین سایز تیرآهن در صنعت ساختمان است و بنابراین با توجه اینکه استفاده اصلی تیرآهن در ساخت و ساز می‌باشد، این سایز پرفروش‌ترین سایز تیرآهن به شمار می‌رود. قیمت تیرآهن 14 از قیمت  تیرآهن سایز  16 و 18 پایین‌تر می‌باشد.

تیرآهن 16

تیرآهن سایز 16 با توجه به کیفیت بالا و ابعاد مناسب، یکی از پرفروش‌ترین سایزهای تیرآهن در بازار محسوب می‌شود. قیمت تیرآهن 16 با توجه به وزن آن، از قیمت تیرآهن 14 بالاتر و از قیمت تیرآهن 18 کمتر است.

تیرآهن 18

یکی دیگر از سایزهای پرفروش تیرآهن، سایز 18 تیرآهن می‌باشد که از وزن بالاتری نسبت به سایر سایزهای تیرآهن برخوردار است. علاوه بر این، قیمت تیرآهن 18 به دلیل وزن بالاتر از سایزهای دیگر آن است.

محبوب ترین برندهای تیرآهن 

در بخش قبل به اسامی برترین تولیدکنندگان تیرآهن پرداختیم. در این بخش، قصد داریم بهترین تولیدکنندگان تیرآهن را به طور اختصار معرفی کنیم.

ذوب آهن اصفهان

این کارخانه را می‌توان بزرگترین تولیدکننده تیرآهن لقب داد که همواره از طرفداران زیادی در سراسر کشور برخوردار بوده است. قیمت تیرآهن تولید این کارخانه  با توجه به کیفیت بالای آن، مقرون به صرفه است. به طور کلی، کلیه محصولات تولید کارخانه ذوب آهن اصفهان از کیفیت بالایی برخوردار هستند، اما در این بین، تیرآهن 14 ذوب آهن اصفهان را می‌توان از جمله محصولات پروفروش این کارخانه برشمرد.

فایکو (فولاد البرز ایرانیان)

در صورتی که پروژه شما در منطقه شمال کشور واقع شده باشد، استفاده از تیرآهن فایکو می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. دلیل این مسئله را می‌توان سیاست کارخانه فایکو دانست که در تولید محصولات خود به ویژه تیرآهن، سعی می‌کند مقاومت مناسبی در برابر رطوبت درنظر بگیرید.

ظفر بناب

تیرآهن ظفر بناب که هم اکنون در آذربایجان شرقی واقع شده است را می‌توان از جمله کارخانه‌های فولادی مهم در تولید مقاطع باکیفیت و محبوب به شمار آورد. علاوه بر کیفیت بالا، مناسب بودن قیمت تیرآهن ظفر بناب نیز سبب شده تا این برند هم به عنوان برندی پرفروش در بازار آهن به حساب آورده شود.

ناب تبریز

کارخانه فولاد ناب تبریز از دیگر کارخانه‌های فولادی محبوب دیگر در تولید تیرآهن به شمار می‌رود. محصولات این کارخانه علاوه بر عرضه در داخل ایران به سایر کشورها نیز صادر می‌شود. از کاربردهای تیرآهن ناب تبریز می‌توان به استفاده در کشتی‌سازی، اسکله‌سازی و ساختمان‌سازی اشاره کرد.

نحوه خرید تیرآهن

توجه داشته باشید که تیرآهن هر کارخانه در سایز، ابعاد و وزن منحصر به خود تولید می‌شود. برای بدست آوردن وزن و در نهایت قیمت تیرآهن، لازم است که ابعاد و سایز آن را در جدول اشتال تیرآهن مشاهده نمایید.

شما عزیزان می‌توانید هم به صورت کیلویی و هم شاخه‌، تیرآهن مورد نظر خود را خریداری نمایید. توجه داشته باشید که خرید به صورت کیلویی به صرفه تر از خرید به صورت شاخه‌ای است اما برای خرید کیلویی تنها می‌توانید از طریق کارخانه اقدام فرمایید.

لازم است بدانید؛ کارخانه‌های تولیدکننده تیرآهن، کمتر از دو بندیل نمی‌فروشند، پس اگر خرید شما به صورت عمده می‌باشد، بهتر است که به طور مستقیم از کارخانه اقدام به خرید نمایید.

در صورتی که سفارش شما کمتر از دو بندیل است، لازم است که از شرکت‌های بازرگانی فروش آهن‌آلات اقدام به خرید نمایید، با این تفاوت که حتما پیش از خرید از معتبر بودن شرکت موردنظر خود اطمینان حاصل کنید.

اما نکته ‌ای که پیش از خرید انواع تیرآهن، باید مدنظر داشته باشید قیمت آن است. با توجه به اینکه قیمت تیرآهن در هزینه تمام شده ساختمان موثر است، لازم است پیش از خرید،  قیمت تیرآهن را از مراجع معتبر استعلام کنید تا به این ترتیب  در بهترین زمان بازار آهن، خرید خود را انجام دهید.

جهت استعلام قیمت تیرآهن، ثبت سفارش و خرید تیرآهن با شماره 03134038000 با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما همواره آماده پاسخگویی به شما مشتریان گرامی می‌باشند.

پرسش‌های متداول پیرامون خرید تیرآهن از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید تیرآهن تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت تیرآهن در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.