میلگرد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد

میلگرد A2 و A3 شاخه آجدار با سایز متنوع تولید کارخانه مجتمع فولاد ظفر بناب

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3450
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3430
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355