وزن ورق

وزن ورق

وزن ورق های فولادی با توجه به ضخامت، عرض و طول ورق دارای تفاوت می باشد. واحد شمارش ورق، برگ می باشد که وزن آن را بر اساس واحد کیلوگرم مشخص می کنند.

در بین ورق های تولید ایران، ورق تولید کارخانه فولاد مبارکه و کاویان هم وزن می باشد. اما وزن ورقهای تولید کارخانه اکسین اهواز با ورق دو کارخانه مذکور متفاوت است.

در جدول اول، وزنهای ورق فولاد مبارکه اصفهان و کاویان آورده شده و در جدول دوم می توانید ورق اکسین اهواز به تنهایی را مشاهده کنید.

این جداول وزنی توسط تیم فنی آهن باکس متشکل از مهندسین عمران (مهندسین مشاور) جمع آوری و در اختیار شما بازدید کننده محترم قرار داده شده است.

در صورتی که در زمینه خرید انواع ورق نیاز به مشاوره دارید، می توانید از قسمت آهن مشاور، درخواست مشاوره خود را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت و بصورت رایگان به درخواست شما پاسخ داده شود.

وزن ورق فولاد مبارکه و کاويان

نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 بافق یزدشاخه آجدارA327,064
میلگرد 10 بافق یزدشاخه آجدارA325,138
میلگرد 12 بافق یزدشاخه آجدارA324,954
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA324,083
میلگرد 16 بافق یزدشاخه آجدارA324,083
میلگرد 18 بافق یزدشاخه آجدارA323,853
میلگرد 20 بافق یزدشاخه آجدارA323,853
میلگرد 22 بافق یزدشاخه آجدارA323,853
میلگرد 25 بافق یزدشاخه آجدارA323,853
میلگرد 28 بافق یزدشاخه آجدارA323,853
میلگرد 32 بافق یزدشاخه آجدارA323,853
میلگرد 14 بافق یزدشاخه آجدارA4تماس بگیرید

وزن ورق اکسين اهواز

نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 حسن رود شاخه آجدارA225,229
میلگرد 10 حسن رود شاخه آجدارA224,495
میلگرد 12 حسن رود شاخه آجدارA324,312
میلگرد 14 حسن رود شاخه آجدارA324,037
میلگرد 16 حسن رود شاخه آجدارA324,037
میلگرد 18 حسن رود شاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 حسن رود شاخه آجدارA3تماس بگیرید