وزن میلگرد

وزن میلگرد

وزن میلگرد در جدول زیر، بر اساس جدول اشتال نمی باشد. تقریبا وزن میلگرد اکثر کارخانه های تولید میلگرد در ایران با جدول وزن زیر مطابقت دارد. با این حال مهندسین عمران، عموما از جدول اشتال بعنوان یک منبع برای بدست آوردن وزن انواع میلگرد استفاده می کنند.

از جدول اشتال برای بدست آوردن وزن پروفیل های استاندارد استفاده می شود. در صورتی که به جدول اشتال وزن میلگرد نیاز دارید، آهن باکس این جدول را برای شما آماده و در این وبسایت منتشر کرده است.

در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر و تخصصی تری در زمینه میلگرد دارید، می توانید از قسمت آهن مشاور، سوالات خود را با مهندسین مشاور آهن باکس در میان بگذارید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ دقیق و مناسبی داده شود.

در جدول زیر وزن انواع میلگرد با سایز های مختلف از سایز 8 الی 40 و با طول 12 متر قید شده است که تقریبا بیشتر سایزهای میلگرد موجود در بازار آهن آلات ایران را پوشش می دهد.

نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 آریا ذوبشاخه آجدارA2عدم تولید
میلگرد 10 آریا ذوبشاخه آجدارA2عدم تولید
میلگرد 12 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 14 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 16 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 18 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 20 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 22 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 25 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 28 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید
میلگرد 32 آریا ذوبشاخه آجدارA3عدم تولید