ورق های کف ستون (بیس پلیت ها) در اسکلت فلزی

کاربرد ورق های کف ستون در ساختمان های فولادی ورق های کف ستون یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه فولادی در محل اتصال ستون های فلزی آن به پی ساختمان می باشد. چرا که در این نقاط کلیه بارهای وارده بر سازه، پس از جمع شدن در کف ها، تیرها و نهایتا ستون …

ورق های کف ستون (بیس پلیت ها) در اسکلت فلزی مطلب کامل…