مشخصات ورق فولاد مبارکه

مشخصات ورق فولاد مبارکه مشخصات ورق فولاد مبارکه که در این کارخانه تولید می شود به شرح زیر می باشد: کلاف گرم ورق گرم کلاف اسیدشویی کلاف سرد نوار باریک ورق سرد کلاف قلع اندود ورق قلع اندود کلاف گالوانیزه کلاف رنگی کلاف گرم مشخصات ورق کلاف گرم با توجه به ضخامت, عرض, طول بر …

مشخصات ورق فولاد مبارکه مطلب کامل…