مس چیست؟

مس چیست؟ مس چیست؟ مس را در دسته فلزات غیرآهنی تقسیم بندی می کنند. مس از فلزات مهم صنعتی می باشد که مصارف زیادی دارد. این فلزقدیمی تر از آهن می باشد. خصوصیات فلز مس خصوصیات فلز مس باعث شده است که بسیار پر کاربرد باشد که به شرح زیر می باشد: تمایل اکسید شدن …

مس چیست؟ مطلب کامل…