قیمت ورق

عیوب جوشکاری

معایب اصلی جوش معایب اصلی جوش عبارت است از عیوبی که به گسیختگی اتصال جوش شده کمک می کند. این معایب به شرح زیر می باشند: نفوذ ناقص امتزاج ناقص بریدگی کناره نوار جوش حبس سرباره تخلخل ترک معایب ابعادی جوش شکنندگی جوش نفوذ ناقص نفوذ ناقص یکی دیگر از معایب اصلی جوش است که زمانی …

عیوب جوشکاری مطلب کامل…

نحوه صحیح جوشکاری

نحوه صحیح جوشکاری نحوه صحیح جوشکاری برای اینکه مورد تایید باشد و به عنوان جوش خوب پذیرفته شود باید دارای شرایطی باشد. اغلب این شرایط را می شود در بازرسی چشمی کنترل کرد که به شرح زیر می باشند: جوشکاری یا زنجیره جوش باید دارای هندسه منظم و یکپارچه ای باشد بطوری که بصورت چشمی …

نحوه صحیح جوشکاری مطلب کامل…

مراحل ساخت اسکلت فلزی -قسمت اول

مراحل ساخت اسکلت فلزی اسکلت فلزی مجموعه ای است از نیمرخ‌های فولادی,ورق و نیمرخ‌های ورقی که باید به یکدیگر متصل شوند. ترتیب عملیات اجرایی در اسکلت فلزی به شرح زیر می‌باشد: تهیه نقشه‌های ساخت با توجه به نقشه‌های محاسباتی عملیات برشکاری و سوراخکاری عملیات ساخت اعضا تمییزکاری و رنگ حمل عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ …

مراحل ساخت اسکلت فلزی -قسمت اول مطلب کامل…

Scroll Up