قیمت روز میلگرد در بازار

میلگرد آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد

قیمت میلگرد میلگرد A2 و A3 شاخه آجدار در سایز های متنوع تولید کارخانه نورد آریان فولاد

فولاد ارگ تبریز

میلگرد ارگ تبریز

میلگرد ارگ تبریز قیمت میلگرد میلگرد آجدار با آنالیز A3 و سایز متنوع تولید کارخانه فولاد ارگ تبریز

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد. در هنگام مشاهده قیمت ها حتما …

قیمت میلگرد مطلب کامل…

Scroll Up