سطح مقطع میلگرد

محدودیت آرماتورها در دیوارها

محدودیت آرماتور در دیوارها مطابق آیین نامه محدودیت آرماتور در دیوارها  شرح زیر می باشد: ۱- حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگردهای مختلف به شرح زیر می باشد:  برای میلگردهای آجدار با قطر ۱۶ میلیمتر و کمتر با مقاومت مشخصه ۴۰۰ مگا پاسکال و بیشتر.۰٫۰۰۱۲  برای سایر میلگردهای آجدار.  …

محدودیت آرماتورها در دیوارها مطلب کامل…

آرماتور جلدی چیست و در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آرماتور جلدی چیست؟ آرماتور جلدی در فونداسیون جهت کنترل ترک‌های ناشی از تنش‌های حرارتی, در بتن ریزی های حجیم استفاده می‌ شود. محل قرار گیری آرماتور جلدی در بدنه پی های حجیم می باشد. در بتن ریزی‌ها با حجم و مقدار زیاد انقباض بتن و تغییر مکان ناشی از خزش ، باعث ترک های در بدنه …

آرماتور جلدی چیست و در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطلب کامل…

نسبت آرماتور به بتن

نسبت آرماتور به بتن چگونه تعیین می شود؟ نسبت آرماتور به بتن یکی از ضوابط مهم آیین نامه ای است. که باید حداقل و حداکثر آن را در مقاطع، کنترل و بررسی کرد. بطور مختصر میزان حداقل و حداکثر نسبت آرماتور به بتن در مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد. ستون ها در قطعات …

نسبت آرماتور به بتن مطلب کامل…

Scroll Up