تفاوت میلگرد و آرماتور در چیست؟

تفاوت میلگرد و آرماتور تفاوت میلگرد و آرماتور شایدهمیشه یکی از سوالات بدون جواب یا بهتر بگوییم سوالات چالشی در مبحث ساختمان سازی بخصوص در بخش آرماتور بندی می باشد. برای تشخیص فرق میلگرد و آرماتور یکی از بهترین منابع ، استفاده ازلغتنامه انگلیسی مهندسی عمران است. در این برنامه کوتاه آموزشی ویدئویی که توسط …

تفاوت میلگرد و آرماتور در چیست؟ مطلب کامل…