انواع میلگرد و نحوه تشخیص میلگردها

انواع میلگرد انواع میلگرد و تشخیص کارگاهی آن میلگرد از لحاظ شکل ظاهری مطابق آیین نامه ساختمانی به چهار گروه تقسیم می شود. در این ویدئو که توسط کارشناسان فنی تیم آهن باکس تهیه شده است شما به راحتی می توانید در کارگاه های ساختمانی میلگرد ها را از لحاظ شکل آج شناسایی و طبقه …

انواع میلگرد و نحوه تشخیص میلگردها مطلب کامل…