میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰

معرفی و کاربرد میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰ میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰ پرکاربردترین میلگرد  از لحاظ مشخصات فنی و استاندارد های لازم جهت مصارف داخل کشور و همچنین مبحث صادرات میلگرد به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق  و گرجستان می باشند. قبل از اینکه با استاندارد های تولید و مشخصات فنی این دسته از میلگرد …

میلگردهای ۴۰۰ و ۴۲۰ مطلب کامل…