اصول آرماتوربندی

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی-قسمت اول آرماتوربندی اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی  در مرحله آرماتوربندی بر اثر عواملی چون عدم مهارت کافی اکیپ های اجرایی آرماتوربندی، عدم استفاده از تجهیزات مناسب آرماتوربندی و عدم کیفیت استاندارد مصالح شامل میلگرد و بتن و … می باشد. برای جلوگیری ازبوجود آمدن اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی لازم …

اشکالات اجرایی ساختمان های بتنی مطلب کامل…

اصول آرماتوربندی

اصول آرماتوربندی مطابق با مقررات ملی ساختمان اصول آرماتوربندی مجموعه ای از نکات فنی و اجرایی آرماتوربندی می باشد و کلیه این اصول بایستی در طراحی و تهیه نقشه های اجرایی آرماتوربندی رعایت گردد. اصول آرماتوربندی غالبا در قسمت ملاحظات کلی نقشه ها گنجانده شده که کلیه اکیپ های آرماتوربندی، مهندسین اجرا و مهندسین ناظر …

اصول آرماتوربندی مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت پنجم

آرماتوربندی راه پله آرماتوربندی راه پله در پله های بتنی بایستی مطابق نقشه های آرماتوربندی دستگاه پله انجام شود. در نقشه های اجرایی آرماتوربندی مقطعی از شمشیری های دستگاه پله مشخص شده و جزئیات آرماتوربندی در آن شرح داده می شود. به کمک این نقشه اکیپ آرماتوربند می توانند به راحتی میلگرد مورد نیاز برای …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت پنجم مطلب کامل…

Scroll Up