آلومینیوم

شناخت و کاربرد آلومینیوم

شناخت و کاربرد آلومینیوم مشخصات آلومینیوم: این فلز در سال ۱۸۲۵ میلادی توسط مارتین هال کشف شد. نقطه ذوب این فلز ۶۶۰ درجه سانتیگراد می باشد. و نقطه جوش آن ۲۰۵۷ درجه سانتیگراد. مقایسه نقطه ذوب این فلز با مس و آهن و مقایسه وزن مخصوص با این دو فلز و همچنین مقایسه خواص آن …

شناخت و کاربرد آلومینیوم مطلب کامل…

کوره‌های ذوب القایی چیست؟

کوره‌های ذوب القایی آلومینیوم کوره‌های ذوب القایی از نظر ظرفیت و تقلیل مصرف انرژی نسبت به کوره مقاومتی دارای مزیت می‌باشد. این مزیت به شرح زیاد می باشد. این کوره ها در ظرفیت های مختلف از چند کیلوگرم تا چندین تن قابل طراحی و ساخت می باشند. در این کوره ها هیچ گونه فعل و …

کوره‌های ذوب القایی چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up