آرماتورقائم

محدودیت آرماتورها در دیوارها

محدودیت آرماتور در دیوارها مطابق آیین نامه محدودیت آرماتور در دیوارها  شرح زیر می باشد: ۱- حداقل نسبت مساحت مقطع آرماتور قائم به مساحت کل مقطع برای میلگردهای مختلف به شرح زیر می باشد:  برای میلگردهای آجدار با قطر ۱۶ میلیمتر و کمتر با مقاومت مشخصه ۴۰۰ مگا پاسکال و بیشتر.۰٫۰۰۱۲  برای سایر میلگردهای آجدار.  …

محدودیت آرماتورها در دیوارها مطلب کامل…

نسبت آرماتور به بتن

نسبت آرماتور به بتن چگونه تعیین می شود؟ نسبت آرماتور به بتن یکی از ضوابط مهم آیین نامه ای است. که باید حداقل و حداکثر آن را در مقاطع، کنترل و بررسی کرد. بطور مختصر میزان حداقل و حداکثر نسبت آرماتور به بتن در مقاطع مختلف به شرح زیر می باشد. ستون ها در قطعات …

نسبت آرماتور به بتن مطلب کامل…

Scroll Up