آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت سوم

آرماتوربندی تیر در سقف  بتنی مطابق نقشه های اجرایی آرماتوربندی تیر یکی دیگر از مراحل مهم آرماتوربندی در سقف می باشد. داشتن اطلاعات فنی و اجرایی در مورد آرماتوربندی تیر مطابق نقشه های اجرایی، به اکیپ آرماتوربند کمک می کند تا مسئله خم و برش میلگرد ها را با دقت بیشتری انجام دهند و علاوه …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت سوم مطلب کامل…