قیمت خاموت ساده و مهندسی

خاموت ساده، مهندسی و سنجاقی

قیمت خاموت

خاموت ساده و مهندسی و سنجاقی از میلگرد ۸ و ۱۰

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

خاموت ساده و مهندسی

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز میلگرد خاموت حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 11600
2 10 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 11000
3 8 مهندسی شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 11650
4 10 مهندسی شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 11050


خاموت سنجاقی

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز میلگرد سنجاقی حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 11700
2 10 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 11100

Scroll Up