قیمت خاموت ساده و مهندسی

خاموت ساده، مهندسی و سنجاقی

قیمت خاموت

خاموت ساده و مهندسی و سنجاقی از میلگرد ۸ و ۱۰

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

خاموت ساده و مهندسی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز میلگرد خاموت حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 4720
2 10 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 4410
3 8 مهندسی شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 4880
4 10 مهندسی شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 4450


خاموت سنجاقی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز میلگرد سنجاقی حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
2 8 شاخه اجدار A3 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 4880
1 10 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 4450