قیمت خاموت ساده و مهندسی

خاموت ساده، مهندسی و سنجاقی

قیمت خاموت

خاموت ساده و مهندسی و سنجاقی از میلگرد ۸ و ۱۰

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

خاموت ساده و مهندسی

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز میلگرد خاموت حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 5350
2 10 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 5150
3 8 مهندسی شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 5410
4 10 مهندسی شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 5250


خاموت سنجاقی

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز میلگرد سنجاقی حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
2 8 شاخه اجدار A3 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 5350
1 10 شاخه اجدار A2 اصفهان قابل انتخاب کیلوگرم 5350