قیمت انواع ورق

قیمت ورق

قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک


ورق سیاه فولاد مبارکه

[cpt_table id=”48″ table=”table_75″]


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

[cpt_table id=”51″ table=”table_83″]


ورق سیاه ST52

[cpt_table id=”50″ table=”table_78″]


ورق گالوانیزه

[cpt_table id=”58″ table=”table_87″]