قیمت انواع ورق

قیمت ورق

قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
2 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 48,800
3 3 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
4 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 48,800
5 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
6 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 46,800
7 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 47,000
8 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان تماس بگیرید
9 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 46,800
10 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 47,000


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 45,200
2 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 45,400
3 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 45,200
4 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 45,400


ورق سیاه ST52

آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 47,000
2 20 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
3 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 45,500
4 25 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
5 30 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
6 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 55,000
7 35 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
8 40 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز تماس بگیرید


ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی :۱۳-۱۱-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)
1 0.40 رول عرض1 کاشان تماس بگیرید
2 0.40 رول عرض1.25 کاشان تماس بگیرید
3 0.45 رول عرض1 کاشان 82,500
4 0.45 رول عرض1.25 کاشان 82,000
5 0.50 رول عرض1 کاشان 80,000
6 0.50 رول عرض1.25 کاشان 80,000
7 0.55 رول عرض1 کاشان 74,000
8 0.55 رول عرض1.25 کاشان 74,000
9 0.60 رول عرض1 کاشان 74,000
10 0.60 رول عرض1.25 کاشان 74,000
11 0.70 رول عرض1 کاشان 73,000
12 0.70 رول عرض1.25 کاشان 73,000
13 0.80 رول عرض1 کاشان 73,000
14 0.80 رول عرض1.25 کاشان 73,000
15 0.90 رول عرض1.25 کاشان 72,200
16 0.90 رول عرض1 کاشان 72,500
17 1 رول عرض1 کاشان 75,000
18 1 رول عرض1.25 کاشان 72,000
19 1.25 رول عرض1 کاشان 72,000
20 1.25 رول عرض1.25 کاشان 72,000
21 1.5 رول عرض1 کاشان 72,000