قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی :۲۵-۰۷-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
2 2 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
4 2.5 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
5 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
6 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 54,000
7 3 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
8 4 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
9 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
10 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
11 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
12 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
13 6 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
14 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
15 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
16 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,400
17 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
18 10 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
19 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
20 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
21 12 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
22 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,400
23 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
24 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
25 15 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی :۲۵-۰۷-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 2 رول عرض 1.25 فولاد سبا اصفهان -
2 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا اصفهان -
3 3 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان -
4 5 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان -
5 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 40,100
6 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 40,200
7 15 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان -
8 15 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان -
9 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 40,100
10 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 40,200


ورق سیاه ST52

آخرین بروزرسانی :۲۵-۰۷-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
2 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
3 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 42,000
4 6 شیت فابریک عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
5 8 رول/شیت/فابریک عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
6 10 رول/شیت/فابریک عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
7 12 شیت فابریک عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
8 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 55,000
9 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 42,000
10 20 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,800
11 25 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,800
12 30 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,800
13 35 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,800
14 40 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز -