قیمت انواع ورق

قیمت ورق

قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید اصفهان تماس بگیرید

2 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,500 اصفهان 58,500

3 3 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید اصفهان تماس بگیرید

4 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,500 اصفهان 58,500

5 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان تماس بگیرید اصفهان تماس بگیرید

6 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 58,500 اصفهان 58,500

7 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,300 اصفهان 58,300

8 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 58,300 اصفهان 58,300

9 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 58,300 اصفهان 58,300

10 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان 58,500 اصفهان 58,500


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
1 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا 58,300 اصفهان 58,300

2 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا 58,500 اصفهان 58,500

3 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا 58,300 اصفهان 58,300

4 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا 58,500 اصفهان 58,500


ورق سیاه ST52

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)محل بارگیریقیمت ( ریال)
1 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 60,000 اصفهان 60,000

2 20 شیت فابریک 6*2 اکسین 61,000 انبار اهواز 61,000

3 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان 59,500 انبار اهواز 59,500

4 25 شیت فابریک 6*2 اکسین 61,000 انبار اهواز 61,000

5 30 شیت فابریک 6*2 اکسین 61,000 انبار اهواز 61,000

6 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان 61,000 انبار اهواز 61,000

7 35 شیت فابریک 6*2 اکسین 61,000 انبار اهواز 61,000

8 40 شیت فابریک 6*2 اکسین تماس بگیرید انبار اهواز تماس بگیرید


ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)
1 0.40 رول عرض1 کاشان تماس بگیرید
2 0.40 رول عرض1.25 کاشان تماس بگیرید
3 0.45 رول عرض1 کاشان 112,000
4 0.45 رول عرض1.25 کاشان 112,000
5 0.50 رول عرض1 کاشان تماس بگیرید
6 0.50 رول عرض1.25 کاشان تماس بگیرید
7 0.55 رول عرض1 کاشان 98,000
8 0.55 رول عرض1.25 کاشان 98,000
9 0.60 رول عرض1 کاشان 100,000
10 0.60 رول عرض1.25 کاشان 100,000
11 0.70 رول عرض1 کاشان 89,000
12 0.70 رول عرض1.25 کاشان 89,000
13 0.80 رول عرض1 کاشان 89,000
14 0.80 رول عرض1.25 کاشان 89,000
15 0.90 رول عرض1.25 کاشان 89,000
16 0.90 رول عرض1 کاشان 89,000
17 1 رول عرض1 کاشان 89,000
18 1 رول عرض1.25 کاشان 89,000
19 1.25 رول عرض1 کاشان 89,000
20 1.25 رول عرض1.25 کاشان 89,000
21 1.5 رول عرض1 کاشان 89,000