قیمت انواع ورق

قیمت ورق

قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی :۲۸-۰۹-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
2 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 47,600
3 3 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
4 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 38,500
5 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
6 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 38,400
7 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 38,300
8 10 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
9 12 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
10 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 38,400
11 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 38,300
12 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 38,300
13 12 شیت عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی :۲۸-۰۹-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 38,400
2 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 38,500
3 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 38,400
4 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 38,500


ورق سیاه ST52

آخرین بروزرسانی :۲۸-۰۹-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 48,000
2 20 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
3 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 46,000
4 25 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
5 30 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
6 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 55,000
7 35 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 55,000
8 40 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز -


ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی :۲۸-۰۹-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهقیمت ( ریال)
1 0.40 رول عرض1 کاشان -
2 0.40 رول عرض1.25 کاشان -
3 0.45 رول عرض1 کاشان 86,400
4 0.45 رول عرض1.25 کاشان 86,400
5 0.50 رول عرض1 کاشان 80,600
6 0.50 رول عرض1.25 کاشان 80,600
7 0.55 رول عرض1 کاشان 79,100
8 0.55 رول عرض1.25 کاشان 79,100
9 0.60 رول عرض1 کاشان 79,100
10 0.60 رول عرض1.25 کاشان 79,100
11 0.70 رول عرض1 کاشان 77,600
12 0.70 رول عرض1.25 کاشان 77,600
13 0.80 رول عرض1 کاشان 77,600
14 0.80 رول عرض1.25 کاشان 77,600
15 0.90 رول عرض1.25 کاشان 75,100
16 0.90 رول عرض1 کاشان 75,100
17 1 رول عرض1 کاشان 75,100
18 1 رول عرض1.25 کاشان 75,100
19 1.25 رول عرض1 کاشان 74,600
20 1.25 رول عرض1.25 کاشان 76,400
21 1.5 رول عرض1 کاشان 75,000