قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق

قیمت انواع ورق فولادی بصورت رول، شیت و شیت فابریک

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


ورق سیاه فولاد مبارکه

آخرین بروزرسانی :۲۳-۰۵-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 43,500
2 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
3 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
4 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
5 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
6 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
7 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
8 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
9 10 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
10 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
11 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
12 12 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
13 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
14 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 39,000
15 15 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -


قیمت ورق سیاه فولاد سبا

آخرین بروزرسانی :۲۳-۰۵-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 2 رول عرض 1.25 فولاد سبا اصفهان -
2 2.5 رول عرض 1 فولاد سبا اصفهان -
3 3 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان -
4 5 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان -
5 8 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 39,000
6 8 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 39,000
7 15 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان -
8 15 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان -
9 12 رول عرض 1.5 فولاد سبا اصفهان 39,000
10 12 شیت 1.5*6 فولاد سبا اصفهان 39,000


ورق سیاه ST52

آخرین بروزرسانی :۱۳-۰۵-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 60,000
2 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 60,000
3 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 60,000
4 15 رول/شیت/فابریک عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 60,000
5 20 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 58,000
6 25 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 58,000
7 30 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 58,000
8 35 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 58,000