ورق سیاه ST52

ورق سیاه ST52

قیمت ورق

ورق سیاه ST52 بصورت رول، شیت و شیت فابریک کارخانه فولاد مبارکه و اکسین

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


آخرین بروزرسانی :۲۳-۰۵-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
2 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز -
3 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
4 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز -
5 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 42,000
6 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 42,000
7 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 51,500
8 15 شیت فابریک 6*2 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 51,500
9 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,500
10 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان انبار اهواز 41,500
11 20 شیت فابریک 6*2 اکسین اصفهان 51,500
12 20 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 51,500
13 25 شیت فابریک 6*2 اکسین اصفهان 51,500
14 25 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 51,500
15 30 شیت فابریک 6*2 اکسین اصفهان 51,500
16 30 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 51,500
17 35 شیت فابریک 6*2 اکسین اصفهان 52,000
18 35 شیت فابریک 6*2 اکسین انبار اهواز 52,000