میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A2 و A3 با سایز های متفاوت تولید کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان کرمان


آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4600
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4550
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4550
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده