میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A2 و A3 با سایز های متفاوت تولید کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان کرمان


آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4820
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4770
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4720
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده