میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A2 و A3 با سایز های متفاوت تولید کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان کرمان


آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9400
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9250
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9200
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
10 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9200
11 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
12 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
13 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
14 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
15 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150
16 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 9150

Scroll Up