میلگرد سیرجان

میلگرد سیرجان

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A2 و A3 با سایز های متفاوت تولید کارخانه فولاد سیرجان ایرانیان کرمان


آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5350
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5300
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5250
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 5200
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده

Scroll Up