میلگرد سیادن ابهر

میلگرد سیادن ابهر

قیمت میلگرد

میلگرد شاخه آجدار با آنالیز A2 و A3 و A4 در سایز متنوع کارخانه فولاد ابهر (سیادن)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4320
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده