میلگرد صبا فولاد زاگرس

میلگرد صبا فولاد زاگرس

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A3 در سایزهای متفاوت تولید کارخانه صبا فولاد زاگرس

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4370
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4170
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده