میلگرد صبا فولاد زاگرس

میلگرد صبا فولاد زاگرس

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A3 در سایزهای متفاوت تولید کارخانه صبا فولاد زاگرس

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4400
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4300
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4100
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4100
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4100
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4100
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4100
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4100
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده