طبقه بندی میلگردها بر اساس آج میلگرد

طبقه بندی میلگردها بر اساس شکل آج به دو دسته کلی انجام می شود: میلگردهای ساده و میلگرد های آجدار

میلگرد ساده

میلگرد ساده یا همان میلگرد بدون آج در طبقه بندی میلگردها مطابق نشریه استاندارد میلگرد با علامت مشخصه ” س۲۴۰″ مشخص و معرفی می گردد. عدد ۲۴۰ معرف حداقل تنش کششی تسلیم میلگرد می باشد.

موارد کاربرد میلگرد ساده یا میلگرد س ۲۴۰

از میلگرد های ساده در دوربندیل ها یا بسته های میلگرد استفاده می شود. از دیگر موارد کاربرد این میلگردها میتوان در ساخت بولت های ساده و رزوه دار و همچنین پایه های بیس پلیت های انتظار در سازه ها اشاره نمود.

میلگرد آجدار

میلگردهای آجدار در طبقه بندی میلگردها مطابق نشریه استاندارد۳۱۳۲ میلگرد، به سه گروه طبقه بندی می شوند:

  1. میلگرد آجدار مارپیچ(یکنواخت یا دوکی): این میلگردها در نشریه استاندارد با علامت مشخصه آج ۳۴۰ و آج ۳۵۰ مشخص می شوند و در بازار آهن آلات و همچنین در نقشه ها و پروژه های اجرایی با عنوان میلگرد AII شناخته شده هستند.
  2. میلگرد آجدار جناغی(یکنواخت یا دوکی):این میلگردها در نشریه استاندارد با علامت مشخصه آج ۴۰۰ و آج ۴۲۰ مشخص می شوند و در بازار آهن آلات و همچنین در نقشه ها و پروژه های اجرایی با عنوان میلگرد AIII شناخته شده هستند.
  3. میلگرد آجدار مرکب(دوکی):این میلگردها در نشریه استاندارد با علامت مشخصه آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ مشخص می شوند و در بازار آهن آلات و همچنین در نقشه ها و پروژه های اجرایی با عنوان میلگرد AIV شناخته شده هستند.

طبقه بندی میلگردها

موارد کاربرد میلگرد آجدار

بطور کلی همه رده های میلگرد آجدار در سازه های بتن آرمه قابل استفاده می باشند. میلگرد های آج۳۴۰ و آج ۳۵۰ یا همان میلگرد های AII بیشتر در ساخت خاموت یا تنگ های عرضی و در میلگرد هایی که بیشتر  نقش عملکرد برشی در سازه ها را ایفا می کنند مانند میلگرد های افقی دیوارهای برشی (میلگرد کمرکش دیواربرشی) استفاده می شوند. میلگرد های آج۴۰۰ و آج ۴۲۰ و همچنین رده آج ۵۰۰ و آج ۵۲۰ در سازه های بتن آرمه بخصوص در میلگرد هایی که نقش عملکرد خمشی را در سازه ایفا می کنند استفاده می شوند مانند استفاده در فونداسیون، ستون و تیر های سقف.

فرایند تولید میلگرد های ساده و آجدار

در تولید میلگرد آجدار باید از فولاد نوع کاملاآرام استفاده شود ولی برای میلگرد ساده مشروط به تطبیق کلیه ویژگیهای مندرج در استاندارد ۳۱۳۲، میتوان از فولاد نیمه آرام نیز استفاده نمود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص شناسایی و طبقه بندی میلگردها می توانید از طریق آهن مشاور با کارشناسان آهنباکس تماس بگیرید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل

 

Scroll Up