قیمت میلگرد یزد

قیمت به روز میلگرد یزد آنلاین

قیمت میلگرد یزد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه امروز

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 5100
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4990
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4940
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4940
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4890
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4890
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4890
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4890
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4890


قیمت امروز میلگرد یزد

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 5100
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4950
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4850
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4850
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4800
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4800
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4800
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4800
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4800
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4800


برای خرید و فروش میلگرد یزد لطفا با کارشناس فروش آهن باکس تماس بگیرید