قیمت میلگرد یزد

قیمت به روز میلگرد یزد آنلاین

قیمت میلگرد یزد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه امروز

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4250
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4135
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4085
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4085
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4035
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4035
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4035
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4035
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4035


قیمت امروز میلگرد یزد

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4440
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4390
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4200
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4090
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4090
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4040
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4060
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4060


برای خرید و فروش میلگرد یزد لطفا با کارشناس فروش آهن باکس تماس بگیرید