قیمت میلگرد یزد

قیمت به روز میلگرد یزد آنلاین

قیمت میلگرد یزد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه امروز

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4240
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4130
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4080
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4080
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4030
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4030
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4030
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4030
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4030
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4030


قیمت امروز میلگرد یزد

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4550
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4500
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4200
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4200
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4150
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4150
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4150
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4150
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4150
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4150


برای خرید و فروش میلگرد یزد لطفا با کارشناس فروش آهن باکس تماس بگیرید