قیمت میلگرد

قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 8 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA224,587
میلگرد 10 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA224,587
میلگرد 12 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 14 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323,945
میلگرد 16 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323,945
میلگرد 18 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323,945
میلگرد 20 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323,945
میلگرد 22 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323,945
میلگرد 25 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA323,945
میلگرد 28 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 32 خرمدشت تاکستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر (مشیز)
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA2تماس بگیرید
میلگرد 10 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 12 بردسیر کرمانشاخه آجدارA324,991
میلگرد 14 بردسیر کرمانشاخه آجدارA324,963
میلگرد 16 بردسیر کرمانشاخه آجدارA324,963
میلگرد 18 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 20 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 22 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 25 بردسیر کرمانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
قیمت میلگرد معراج گلستان
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 12 البرز گلستانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 14 البرز گلستانشاخه آجدارA329,376
میلگرد 16 البرز گلستانشاخه آجدارA329,376
میلگرد 18 البرز گلستانشاخه آجدارA329,376
میلگرد 20 البرز گلستانشاخه آجدارA329,376
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 12 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA327,523
میلگرد 14 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,404
میلگرد 16 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,404
میلگرد 18 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,312
میلگرد 20 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,312
میلگرد 22 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,312
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,312
میلگرد 28 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,312
میلگرد 32 ذوب آهن اصفهانشاخه آجدارA324,312
قیمت میلگرد سپهر ایرانیان
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA225,872
میلگرد 10 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA225,780
میلگرد 12 سپهر ایرانیانشاخه آجدارA225,780
مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA3تماس بگیرید
میلگرد 10 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA325,596
میلگرد 12 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA325,413
میلگرد 14 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA325,046
میلگرد 16 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA325,046
میلگرد 18 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA324,954
میلگرد 20 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA324,954
میلگرد 22 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA324,954
میلگرد 25 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA324,954
میلگرد 28 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA324,954
میلگرد 32 روهینا جنوب دزفولشاخه آجدارA324,954
قیمت میلگرد درپاد تبریز
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA227,431
میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA227,248
میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA327,248
میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA327,064
میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA327,064
میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA327,064
میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA327,064
میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA327,064
قیمت میلگرد قائم رازی
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 12 قائم رازیشاخه آجدارA324,587
میلگرد 14 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 16 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 18 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 20 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 22 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 25 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 28 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
میلگرد 32 قائم رازیشاخه آجدارA324,220
قیمت میلگرد راد همدان
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 8 راد همدانشاخه آجدارA226,647
میلگرد 10 راد همدانشاخه آجدارA226,372
میلگرد 12 راد همدانشاخه آجدارA326,005
میلگرد 14 راد همدانشاخه آجدارA325,821
میلگرد 16 راد همدانشاخه آجدارA325,821
میلگرد 18 راد همدانشاخه آجدارA325,821
میلگرد 20 راد همدانشاخه آجدارA325,821
میلگرد 22 راد همدانشاخه آجدارA325,821
میلگرد 25 راد همدانشاخه آجدارA325,867
میلگرد 28 راد همدانشاخه آجدارA325,867
میلگرد 32 راد همدانشاخه آجدارA3تماس بگیرید
قیمت میلگرد زاگرس
بروزرسانی: 14-03-1402
نوع میلگردحالتآنالیزقیمت امروز
میلگرد 10 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA324,404
میلگرد 12 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA324,266
میلگرد 14 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 16 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 18 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 20 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 22 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853
میلگرد 25 صبا فولاد زاگرسشاخه آجدارA323,853

آشنایی با انواع استاندارد میلگرد

در این ویدیو که به همت مهندس بهروز فنایی تهیه شده، انواع میلگرد از منظر کاربرد و شکل ظاهری بصورت کامل توضیح داده شده. لازم به ذکر است به دلیل کاربردی بودن محتوای این ویدئو، بسیاری از سازمان ها با بازنشر آن در رسانه های خود، مهر تاییدی بر فنی بودن توضیحات جناب آقای مهندس بهروز فنایی زده اند.

امید است شما نیز با مشاهده این فیلم، ضمن آشنایی با انواع میلگرد و کاربرد هرکدام، با بازنشر آن به توسعه فضای آموزشی رسانه آهن باکس کمک نمایید.

➖ عوامل موثر بر قیمت میلگرد

بازار آهن ایران همواره تحت تاثیر قیمت جهانی سنگ آهن و شمش فولادی و همچنین نرخ پایه این محصولات در بورس کالا بوده و به موازات این عوامل نرخ روز دلار که ترکیبی از نرخ تورم ایران و آمریکا می باشد نیز تأثیر مستقیمی بر قیمت میلگرد و سایر آهن آلات و محصولات فولادی دارد.

اگر از دنبال کنندگان پر و پا قرص قیمت روزانه میلگرد کارخانجات مختلف ایران هستید، بخوبی می دانید که کارخانه ها نرخ میلگردهای تولیدی خود را در ساعات میانی روز کاری بازار آهن اعلام و به تبع آن بازرگانی های فعال، نرخ های اعلامی را در رسانه های خود منتشر و بروزرسانی می کنند.

دلیل این موضوع تأمل تولید کنندگان در جهت تعیین تکلیف قیمت های کشف شده در بورس کالا، قیمت دلار معامله شده و شروع یا خاتمه فعالیت بورس های بین المللی برای بدست آوردن قیمت مواد اولیه می باشد.

گران ترین میلگرد

در حال حاضر کارخانه فولاد راد همدان بعنوان عرضه کننده گران ترین قیمت میلگرد در بازار آهن و بین بازرگانان شناخته می شود. این در حالی است که عمده مجریان پروژه های عمرانی خارج از استان همدان، تمایل بیشتری نسبت به میلگرد کارخانه ذوب آهن اصفهان نشان می دهند.

ارزان ترین میلگرد

کارخانه فولاد ابرکوه رکورد دار ارزان ترین قیمت میلگرد در بازار آهن ایران است. بسیاری از انبوه سازان در مناطق مرکزی کشور، متقاضی خرید محصولات این کارخانه استان یزد هستند که بر خلاف قیمت پایین، کلیه استانداردهای لازم را دارا می باشد.

➖ نمودار قیمت میلگرد 14 اصفهان

در نمودار زیر که از سال 1391 تا 1401، روند قیمتی میلگرد سایز 14 ذوب آهن اصفهان را به تصویر کشیده، مشاهده می کنید که در یک بازه 10 ساله، نرخ میلگرد 14 ذوب آهن با رشد 6/5 برابری از قیمت حدود 5000 هزار تومان در هر کیلو به قیمت حدودی 32000 تومان دست یافته است.

نمودار قیمت میلگرد 14

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید میلگرد تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت میلگرد در بازار آهن کاملا شفاف می باشد، نمی توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که بصورت خرد سفارش خود را ثبت می کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه های انبارداری می شود.