قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد انلاین در بازار اهن و فولاد ایران لحظه ای

قیمت میلگردعلامت اختصاریشهراستانانواع میلگرد آجدار
میلگرد ذوب آهنescoاصفهاناصفهانA1,A3,A4
میلگرد کویر کاشانkavirکاشاناصفهانA2,A3,A4
میلگرد ابرکوه یزدsaisیزدیزدA3
میلگرد کیان کاشانkianکاشاناصفهانA2,A3
میلگرد شاهین بنابbsبنابآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد سپهر ایرانیانfsitcتهرانتهرانA2,A3
میلگرد بردسیر کرمانksiبردسیرکرمانA2,A3
میلگرد فولاد قزوینqazvinقزوینقزوینA2,A3
میلگرد تیکمه داش تبریزsfkتبریزآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد بافق یزدbafghبافقیزدA3
میلگرد آناهیتا گیلانagsرشتگیلانA2,A3
میلگرد سیادن ابهرsiaddenابهرزنجانA2,A3,A4
میلگرد پرشین فولادpersianتاکستانقزوینA2,A3
میلگرد ارگ تبریزargتبریزآذربایجان شرقیA3
میلگرد ظفر بنابmfzbبنابآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد سیرجان ایرانیانsiscoسیرجانکرمانA2,A3
میلگرد امیرکبیر خزرaksرشتگیلانA3
میلگرد درپاد تبریزdorpadتبریزآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد نیشابورkscنیشابورخراسان رضویA3
میلگرد نیک صدراsadraتوسخراسان رضویA3
میلگرد صبا فولاد زاگرسsabaشهرکردچهارمحال و بختیاریA3
میلگرد صدر فولاد لرستانsadrچگنی / خرم آبادلرستانA3
میلگرد هیربد زرندیهhirbodساوهتهرانA2,A3,A4
میلگرد آریان فولادarianبوئین زهراقزوینA2,A3
میلگرد شاهرودshahrudشاهرودسمنانA3
میلگرد آریا ذوبariaمورچه خورتاصفهانA3
میلگرد پارس آرمانpascoتهرانتهرانA2,A3
میلگرد حسن رود گیلانhasanrudحسن رود گیلانA2,A3
میلگرد روهینا دزفولrouhinaدزفولخوزستانA3,A4


قیمت میلگرد امروز

در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد.

در هنگام مشاهده قیمت ها حتما به تاریخ بروزرسانی جداول دقت نمایید و در صورتی که با تاریخ امروز مغایرت دارد، با واحد فروش تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن در انبار، میلگرد مورد نیاز شما را تامین نمایند.

میلگرد آجدار


ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4300
2 14 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4220
3 16 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4200
4 18 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4170
5 20 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4220
6 22 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4220
7 25 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 4170
8 28 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده
9 32 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده
10 36 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده


فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4395
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 4230
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده


کارخانه فولاد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4460
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4410
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4310
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4210
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4210
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4210
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4210
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4210
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4210
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4310


مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4400
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4350
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4350
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 4300


مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4460
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4410
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4410
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 4360


مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4550
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4450
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4350
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4300
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4300
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4300
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4300
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده


فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4550
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 4450


صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4200
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4200
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4200
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4200
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4200
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4200
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4220
10 30 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4220
12 36 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده
13 40 شاخه اجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم اعلام نشده

فولاد ارگ تبریز

میلگرد تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4240
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4190
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4190
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4190
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4190
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 4190
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4460
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4440
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4440
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 4400
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4290
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4270
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4490
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4370
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4270
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4250
15 20 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4450
16 22 شاخه اجدار A4 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 4450


اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4260
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4150
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4100
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4100
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4050
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4050
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4050
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4050
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4050
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 4050


مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4586
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4532
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4313
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4205
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4205
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4145
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4145
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4145
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4145
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4145
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4145


فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4600
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4500
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4300
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4250
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4350
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4300
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 4300


صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلقیمت ( ریال)کارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,700 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 47,700

2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه 48,100 بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 48,100

3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه 47,400 بردسیر کرمان کیلوگرم 10 47,400

4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 10 تماس بگیرید

5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 23 تماس بگیرید

6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه تماس بگیرید بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس بگیرید


شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4550
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4500
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 4450
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده


شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 4460
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده


فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 4650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 4400
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4350
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4200
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4200
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4250
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4250
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4250
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4250
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4280
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 4280
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4350
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4300
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 4250
12 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4650
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4500
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4450
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4350
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4350
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4350
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4350
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4350
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4350


فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4350
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4200
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 4200
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4350
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4250
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4180
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4150
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4150
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4150
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4150
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4150
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4300
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4300
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4300
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4350
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4250
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4250
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4250
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4250
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4250
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 4250
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4350
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4320
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 4220
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز می گویند در جبران مقاومت کششی که در بتن به میزان کمی وجود دارد استفاده می شود. از این نوع فولاد در بتن آرمه به شکل میلگرد و یا سیم که فولاد میلگرد نام دارد بهره می گیرند.

میلگرد در کشورهای مختلف در استاندارد متفاوت به تولید می رسد که بر اساس خواص مکانیکی طبقه بندی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بخش اعظم میلگرد ایران را تولید می کند که مطابق با استانداردهای روسیه می باشد.

این نوع میلگردها با استاندارد A1 و A2 و A3 دسته بندی می شود (مطابق با استاندارد کشور روسیه). میلگردهای A1 صاف می باشد که مقاومت تسلیم آن ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

فولاد A3  و A2 به صورت آجدار تولید می شود که مقاومت تسلیم و مقاومت کششی A2 به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ و میلگرد A3 به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ می باشد. قطر میلگردها نیز دارای استانداردهای متفاوتی بسته به کارخانه تولید کننده می باشد.

با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان از استاندارد روسیه تبعیت می کند، میلگردهای تولیدی این کارخانه تا قطر ۴ سانتی متر یا ۴۰ میلیمتر می باشد.

3 نظر برای “قیمت میلگرد”

  1. ندا مرتضوی

    سلام من یه سوال داشتم برای یه خونه دوبلکس که با پارکینگ سه طبقه میشه با مساحت ۱۲۰مربع چه مقدار میلگرد لازمه؟میلگرد چه شماره ای باید باشه؟ یه سوال دیگه به جز میلگرد چه اهن الات وبه چه مقداری لازمه؟ممنون میشم جواب بدید.

    1. سلام خانم مرتضوی لطفا در مورد سوالتون با کارشناس فنی آهنباکس در تماس باشید. ممنون از پیامتون

  2. منا تهرانی

    ممنون از سایت خوب آهن باکس. من هر روز قیمت میلگرد رو چک می کنم. قیمت ها به روز هست ضمن اینکه مطالب مفیدی در سایت وجود داره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *