قیمت میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد انلاین در بازار اهن و فولاد ایران لحظه ای

قیمت میلگردعلامت اختصاریشهراستانانواع میلگرد آجدار
میلگرد ذوب آهنescoاصفهاناصفهانA1,A3,A4
میلگرد کویر کاشانkavirکاشاناصفهانA2,A3,A4
میلگرد ابرکوه یزدsaisیزدیزدA3
میلگرد کیان کاشانkianکاشاناصفهانA2,A3
میلگرد شاهین بنابbsبنابآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد سپهر ایرانیانfsitcتهرانتهرانA2,A3
میلگرد بردسیر کرمانksiبردسیرکرمانA2,A3
میلگرد فولاد قزوینqazvinقزوینقزوینA2,A3
میلگرد تیکمه داش تبریزsfkتبریزآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد بافق یزدbafghبافقیزدA3
میلگرد آناهیتا گیلانagsرشتگیلانA2,A3
میلگرد سیادن ابهرsiaddenابهرزنجانA2,A3,A4
میلگرد پرشین فولادpersianتاکستانقزوینA2,A3
میلگرد ارگ تبریزargتبریزآذربایجان شرقیA3
میلگرد ظفر بنابmfzbبنابآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد سیرجان ایرانیانsiscoسیرجانکرمانA2,A3
میلگرد امیرکبیر خزرaksرشتگیلانA3
میلگرد درپاد تبریزdorpadتبریزآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد نیشابورkscنیشابورخراسان رضویA3
میلگرد نیک صدراsadraتوسخراسان رضویA3
میلگرد صبا فولاد زاگرسsabaشهرکردچهارمحال و بختیاریA3
میلگرد صدر فولاد لرستانsadrچگنی / خرم آبادلرستانA3
میلگرد هیربد زرندیهhirbodساوهتهرانA2,A3,A4
میلگرد آریان فولادarianبوئین زهراقزوینA2,A3
میلگرد شاهرودshahrudشاهرودسمنانA3
میلگرد آریا ذوبariaمورچه خورتاصفهانA3
میلگرد پارس آرمانpascoتهرانتهرانA2,A3
میلگرد حسن رود گیلانhasanrudحسن رود گیلانA2,A3
میلگرد روهینا دزفولrouhinaدزفولخوزستانA3,A4


قیمت میلگرد امروز

در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد.

در هنگام مشاهده قیمت ها حتما به تاریخ بروزرسانی جداول دقت نمایید و در صورتی که با تاریخ امروز مغایرت دارد، با واحد فروش تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن در انبار، میلگرد مورد نیاز شما را تامین نمایند.

میلگرد آجدار


ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3920
2 14 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده
3 16 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3850
4 18 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3570
5 20 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3670
6 22 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3530
7 25 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3720
8 28 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3430
9 32 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3530
10 36 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده


فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3678
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3568
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3678


کارخانه فولاد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3848
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3748
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3648
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3850
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3780
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3780
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3730


مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3818
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3768
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3918
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3768
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3718


مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3900
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3750
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده


فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3858
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3808
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3758


صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین به روز رسانی : ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم44500
1340شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
314شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
416شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
518شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
620شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
212شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم43500
825شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
928شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1030شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1132شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1236شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
722شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300


فولاد ارگ تبریز

میلگرد تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3600
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3550
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3780
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3780
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3740
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3790
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3770
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3940
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3870
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3770
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3730


اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3690
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3580
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3530
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3530
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3480
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3480
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3480
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3638
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3588
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3538


فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3750
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3650
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3600
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3600
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 3550
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3558
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۰۲-۱۱-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 37,700
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 38,000
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 35,900
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 36,200
5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 35,600
6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 35,600
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 -
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 -


شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3810
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3760
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3710
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده


شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3850
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده


فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 3550
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 3550
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3400
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3400
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3600
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
11 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3550


میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3880
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3770
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3690
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3690
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3690
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3660
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3660


فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3700
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3500
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3500
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3820
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3820
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3620
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3580
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3620
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3620


میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3600
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3600
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3650
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3550
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3840
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3640
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3640
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3540
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز می گویند در جبران مقاومت کششی که در بتن به میزان کمی وجود دارد استفاده می شود. از این نوع فولاد در بتن آرمه به شکل میلگرد و یا سیم که فولاد میلگرد نام دارد بهره می گیرند.

میلگرد در کشورهای مختلف در استاندارد متفاوت به تولید می رسد که بر اساس خواص مکانیکی طبقه بندی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بخش اعظم میلگرد ایران را تولید می کند که مطابق با استانداردهای روسیه می باشد.

این نوع میلگردها با استاندارد A1 و A2 و A3 دسته بندی می شود (مطابق با استاندارد کشور روسیه). میلگردهای A1 صاف می باشد که مقاومت تسلیم آن ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

فولاد A3  و A2 به صورت آجدار تولید می شود که مقاومت تسلیم و مقاومت کششی A2 به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ و میلگرد A3 به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ می باشد. قطر میلگردها نیز دارای استانداردهای متفاوتی بسته به کارخانه تولید کننده می باشد.

با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان از استاندارد روسیه تبعیت می کند، میلگردهای تولیدی این کارخانه تا قطر ۴ سانتی متر یا ۴۰ میلیمتر می باشد.

برچسب ها : , , , ,

3 نظر برای “قیمت میلگرد”

  1. ندا مرتضوی

    سلام من یه سوال داشتم برای یه خونه دوبلکس که با پارکینگ سه طبقه میشه با مساحت ۱۲۰مربع چه مقدار میلگرد لازمه؟میلگرد چه شماره ای باید باشه؟ یه سوال دیگه به جز میلگرد چه اهن الات وبه چه مقداری لازمه؟ممنون میشم جواب بدید.

    1. سلام خانم مرتضوی لطفا در مورد سوالتون با کارشناس فنی آهنباکس در تماس باشید. ممنون از پیامتون

  2. منا تهرانی

    ممنون از سایت خوب آهن باکس. من هر روز قیمت میلگرد رو چک می کنم. قیمت ها به روز هست ضمن اینکه مطالب مفیدی در سایت وجود داره.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *