میلگرد

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد انلاین در بازار اهن و فولاد ایران لحظه ای

قیمت میلگردعلامت اختصاریشهراستانانواع میلگرد آجدار
میلگرد ذوب آهنescoاصفهاناصفهانA1,A3,A4
میلگرد کویر کاشانkavirکاشاناصفهانA2,A3,A4
میلگرد ابرکوه یزدsaisیزدیزدA3
میلگرد کیان کاشانkianکاشاناصفهانA2,A3
میلگرد شاهین بنابbsبنابآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد سپهر ایرانیانfsitcتهرانتهرانA2,A3
میلگرد بردسیر کرمانksiبردسیرکرمانA2,A3
میلگرد فولاد قزوینqazvinقزوینقزوینA2,A3
میلگرد تیکمه داش تبریزsfkتبریزآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد بافق یزدbafghبافقیزدA3
میلگرد آناهیتا گیلانagsرشتگیلانA2,A3
میلگرد سیادن ابهرsiaddenابهرزنجانA2,A3,A4
میلگرد پرشین فولادpersianتاکستانقزوینA2,A3
میلگرد ارگ تبریزargتبریزآذربایجان شرقیA3
میلگرد ظفر بنابmfzbبنابآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد سیرجان ایرانیانsiscoسیرجانکرمانA2,A3
میلگرد امیرکبیر خزرaksرشتگیلانA3
میلگرد درپاد تبریزdorpadتبریزآذربایجان شرقیA2,A3
میلگرد نیشابورkscنیشابورخراسان رضویA3
میلگرد نیک صدراsadraتوسخراسان رضویA3
میلگرد صبا فولاد زاگرسsabaشهرکردچهارمحال و بختیاریA3
میلگرد صدر فولاد لرستانsadrچگنی / خرم آبادلرستانA3
میلگرد هیربد زرندیهhirbodساوهتهرانA2,A3,A4
میلگرد آریان فولادarianبوئین زهراقزوینA2,A3
میلگرد شاهرودshahrudشاهرودسمنانA3
میلگرد آریا ذوبariaمورچه خورتاصفهانA3
میلگرد پارس آرمانpascoتهرانتهرانA2,A3
میلگرد حسن رود گیلانhasanrudحسن رود گیلانA2,A3
میلگرد روهینا دزفولrouhinaدزفولخوزستانA3,A4


قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز

در قسمت بالای هر جدول یک تاریخ به روز رسانی قرار دارد. اگر تاریخ با تاریخ امروز مطابقت داشته باشد، یعنی کارخانه قیمت میلگرد امروز خود را اعلام نموده. در غیر اینصورت قیمت مربوط به امروز نبوده و متعلق به تاریخ آخرین به روز رسانی می باشد.

در هنگام مشاهده قیمت ها حتما به تاریخ بروزرسانی جداول دقت نمایید و در صورتی که با تاریخ امروز مغایرت دارد، با واحد فروش تماس بگیرید تا در صورت موجود بودن در انبار، میلگرد مورد نیاز شما را تامین نمایند.

میلگرد آجدار


ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد فروش قیمت
1 12 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3700
2 14 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3700
3 16 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3700
4 18 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
5 20 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
6 22 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
7 25 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
8 28 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
9 32 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم 3500
10 36 میلگرد آجدار A3 کارخانه ذوب آهن اصفهان کیلوگرم اعلام نشده


فولاد خراسان

قیمت میلگرد نیشابور

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3460
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3350
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3350
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3350
4 22 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3350
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3350
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3350
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم 3460


کارخانه فولاد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3600
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3400
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 3500


مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب)

قیمت میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3320
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3300
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3300
4 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 3280


مجتمع فولاد ظفر بناب

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3450
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3430
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم اعلام نشده
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355
13 32 شاخه اجدار A3 کارخانه ظفربناب کیلوگرم 3355


مجتمع فولاد روهینا جنوب (دزفول)

قیمت میلگرد روهینا دزفول جنوب

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 4000
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3900
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3800
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3650
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3650
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه روهینا کیلوگرم 3600
13 8 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
14 10 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
15 12 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
16 14 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
17 16 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
18 18 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
19 20 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
20 22 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
21 25 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
22 28 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
23 30 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده
24 32 شاخه اجدار A4 کارخانه روهینا کیلوگرم اعلام نشده


فولاد آناهیتا گیلان لوگو

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3500
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3450
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه آناهیتا گیلان کیلوگرم 3400


صبا فولاد زاگرس شهرکرد

قیمت میلگرد زاگرس (صبا فولاد) شهرکرد

آخرین به روز رسانی : ۰۶-۰۹-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت
110شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم44500
1340شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
314شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
416شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41500
518شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
620شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
212شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم43500
825شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300
928شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1030شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1132شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41600
1236شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرماعلام نشده
722شاخه اجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم41300


فولاد ارگ تبریز

میلگرد تبریز کارخانه ارگ

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3250
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3150
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3100
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3100
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3100
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3100
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم 3100
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی درپاد تبریز

میلگرد تبریز کارخانه درپاد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3410
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3390
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3390
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم 3350
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه درشاهین تبریز کیلوگرم اعلام نشده


صنایع فولاد کاوه تیکمه داش

میلگرد تبریز کارخانه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3410
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3390
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم اعلام نشده
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3510
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3490
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3390
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
11 22 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
12 25 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
13 28 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350
14 32 شاخه اجدار A3 کارخانه تیکمه داش کیلوگرم 3350


اهن و فولاد سرمد ابرکوه

قیمت میلگرد یزد کارخانه ابرکوه

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3410
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3330
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3270
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3270
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3230
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3230
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3230
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3230
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3230
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 3230


مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

میلگرد یزد کارخانه بافق

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 4300
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3400
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3350
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3350
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3300
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3300
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3300
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3300
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3300
11 32 شاخه اجدار A3 کارخانه بافق یزد کیلوگرم 3300


فولاد کویر کاشان

میلگرد کاشان کارخانه کویر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4650
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4650
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4380
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4280
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4280
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
11 30 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
13 36 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
14 40 شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم 4180
15 16(9متری) شاخه اجدار A3 کارخانه کویرکاشان کیلوگرم اعلام نشده


مجتمع فولاد کیان کاشان

قیمت میلگرد کاشان کارخانه کیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A2 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم اعلام نشده
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3150
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه کیان کاشان کیلوگرم 3150


صنایع فولاد کرمان (بردسیر)

میلگرد کرمان کارخانه بردسیر

آخرین بروزرسانی :۲۸-۰۹-۱۳۹۷

ردیفسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 34,000
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.600 34,400
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 33,500
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 33,800
5 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14 33,000
6 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 33,000
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23 33,300
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 33,300


شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

قیمت میلگرد کرمان کارخانه سیرجان ایرانیان

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3450
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
5 16 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
6 18 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
7 20 شاخه اجدار A2 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
8 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم اعلام نشده
9 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
10 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
11 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
12 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
13 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400
14 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیرجان کیلوگرم 3400


شرکت فولاد سپهر ایرانیان

میلگرد تهران کارخانه سپهر ایرانیان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3430
2 10 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3330
3 12 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3330
4 14 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
5 16 شاخه آجدار A2 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
6 8 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم 3550
7 12 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
8 14 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
9 16 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
10 18 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
11 20 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
12 22 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
13 25 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
14 28 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده
15 32 شاخه آجدار A3 کارخانه سپهر ایرانیان کیلوگرم اعلام نشده


فولاد هیربد زرندیه

قیمت میلگرد تهران کارخانه هیربد زرندیه ساوه

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 3550
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه هیربد کیلوگرم 3550
3 10 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده
4 12 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
5 14 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3400
6 16 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3400
7 18 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
8 20 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
9 22 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
10 25 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
11 28 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
12 32 شاخه اجدار A3 کارخانه هیربد کیلوگرم 3430
13 25 شاخه اجدار A4 کارخانه هیربد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد امیر کبیر

میلگرد رشت کارخانه امیرکبیر خزر گیلان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3400
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3400
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3200
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم اعلام نشده
11 12 شاخه اجدار A4 کارخانه امیرکبیرخزر کیلوگرم 3500


میلگرد حسن رود گیلان

میلگرد گیلان کارخانه حسن رود

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3500
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3380
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3300
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3300
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 3300
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده


فولاد قزوین

قیمت میلگرد قزوین کارخانه فولاد قزوین

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3150
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3050
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم 3050
4 8 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
7 14 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
8 16 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
9 18 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه اجدار A3 کارخانه فولادقزوین کیلوگرم اعلام نشده


گروه صنعتی پرشین فولاد

میلگرد قزوین کارخانه پرشین فولاد تاکستان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3650
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3550
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3450
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3400
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3400
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3400
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3400
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3400
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3450
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 3450


میلگرد آریان فولاد

میلگرد قزوین کارخانه آریان فولاد

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3200
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3200
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3250
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3200
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم 3200
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آریان فولاد کیلوگرم اعلام نشده


فولاد ابهر (سیادن)

قیمت میلگرد زنجان کارخانه سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3270
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
4 10 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3370
5 12 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3370
6 14 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
7 16 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
8 18 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
9 20 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
10 22 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
11 25 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
12 28 شاخه اجدار A3 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم 3170
13 14 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
14 16 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده
15 18 شاخه اجدار A4 کارخانه سیادن ابهر کیلوگرم اعلام نشده


میلگرد

میلگرد که به آن آرماتور فولادی نیز می گویند در جبران مقاومت کششی که در بتن به میزان کمی وجود دارد استفاده می شود. از این نوع فولاد در بتن آرمه به شکل میلگرد و یا سیم که فولاد میلگرد نام دارد بهره می گیرند.

میلگرد در کشورهای مختلف در استاندارد متفاوت به تولید می رسد که بر اساس خواص مکانیکی طبقه بندی می شود. کارخانه ذوب آهن اصفهان بخش اعظم میلگرد ایران را تولید می کند که مطابق با استانداردهای روسیه می باشد.

این نوع میلگردها با استاندارد A1 و A2 و A3 دسته بندی می شود (مطابق با استاندارد کشور روسیه). میلگردهای A1 صاف می باشد که مقاومت تسلیم آن ۲۴۰۰ و مقاومت کششی آن ۳۶۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

فولاد A3  و A2 به صورت آجدار تولید می شود که مقاومت تسلیم و مقاومت کششی A2 به ترتیب ۳۴۰۰ و ۵۰۰۰ و میلگرد A3 به ترتیب ۴۰۰۰ و ۶۰۰۰ می باشد. قطر میلگردها نیز دارای استانداردهای متفاوتی بسته به کارخانه تولید کننده می باشد.

با توجه به اینکه کارخانه ذوب آهن اصفهان از استاندارد روسیه تبعیت می کند، میلگردهای تولیدی این کارخانه تا قطر ۴ سانتی متر یا ۴۰ میلیمتر می باشد.