انتخاب صحیح الکترود برای کار

انتخاب صحیح الکترود برای جوشکاری بستگی به نوع قطب و حالت درز جوش دارد.

مثلاً یک درز Vشکل با زاویه کمتر از ۴۰درجه با ضخامت زیاد حداکثر با قطر  یک اینچ که معادل ۲٫۵ میلیمتر است برای ردیف اول گرده جوش استفاده می گردد تا

کاملاً در عمق جوش نفوذ نماید.

ولی چنانچه از الکترود با قطر بیشتر استفاده شود مقداری تفاله در ریشه جوش باقی خواهد ماند. که قدرت واستحکام جوش را تقلیل می دهد.

انتخاب صحیح الکترود

انتخاب صحیح الکترود از لحاظ قطر

انتخاب صحیح الکترود از لحاظ قطر بسیار مهم می باشد. قطر الکترود از ضخامت فلز جوشکاری کمتر باشد. هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی عده ای از

جوشکاران الکترود با  ضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می برند. این عمل سرعت کار را زیادتر می کند ولی انجام آن احتیاج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد.

همچنین انتخاب صحیح قطر الکترود بستگی زیاد به نوع قطب ( + یا – )و حالت درز جوش دارد. مثلاً اگر یک درز Vشکل با زاویه کمتر از ۴۰درجه باشد بایستی حداکثر

ازالکترود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکترود با قطر زیادتر استفاده شود مقداری

تفاله در جوش باقی خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد.

در حین جوشکاری گاهی اوقات جرقه هائی به اطراف پخش می شود که دلایل آن می تواند یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

  • ایجاد حوزه مغناطیسی و عدم کنترل قوس الکتریکی
  • ازدیاد فاصله الکترود نسبت به سطح کار
  • آمپر بیش از حد یا آمپر بالای غیر ضروری
  • عدم انتخاب قطب صحیح برای جوشکاری

اطلاعات جعبه یا پاکت الکترود

اطلاعات جعبه یا پاکت الکترود مطابق استاندارد بایستی علامت ها و نوشته هائی داشته باشند که مصرف کننده را دردسترسی به کیفیت مطلوب جوش راهنمائی و

یاری نمایند.

در روی پاکت الکترود علاوه بر نام کارخانه سازنده , نوع جنس نیز درج می شود که برای مصرف صحیح حائز اهمیت است .هر پاکت الکترود بایستی علاوه بر

اسمتجارتی الکترود, طبقه بندی آن الکترود را حداقل طبق یکی از استانداردهای مهم بیان نماید.

برای آگاهی از طول زمان ماندگی الکترود در کارخانه, بازار یا انبار و غیره . شماره ساخت یا تاریخ تولید روی پاکت نوشته یا مهرزده می شود .قطر سیم مغزی الکترود

مصرف کننده را در کاربرد صحیح آن با توجه به صخامت فلز, زاویه سیار , ترتیب پاس غیره راهنمایی میکند.

نوع جریان برق

نوع جریان برق از اینکه جریان دائم یا جریان متناوب لازم است( با موتور ژنراتور یا ترانسفورماتور می توان جوش داد) یا هر دو ودر جریان دائم نوع اتصال قطبی بایستی یا

به عبارت یا علامت روی پاکت درج شود .و حالت یا حالاتی از جوشکاری که این الکترود در آن حالت یا حالات مناسب است روی پاکت بیان می شود .درج حدود شدت

جریان برق بر حسب آمپر ( جهت انتخاب اولیه ) تنظیم دقیق شدت جریان ضمن جوشکاری  که با توجه به عواملمختلف انجام می شود ضروریاست. وزن الکترودها یا

تعداد الکترود داخل هر بسته روی پاکت یا بر چسب آن درج می شود.

نوشتن مواردی که در بالا به آن اشاره شد, روی پاکت مطابق بیشتر استانداردها اجباری است .همچنین خواص مکانیکی و شیمیائی , وضعیت ذوب و کیفیت قوی,

نحوه نگهداری و انبار کردن, درجه حرارت خشک کردن, مواداستعمال بخصوص و پاره ای توصیه های دیگر در روی پاکت برای آگاهی مصرف کننده چاپ شده و یا مهر

زده می شود.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل

 

 

Scroll Up