تقسیم بندی براساس ضخامت ورق

ضخامت ورق یکی از پارامترهای مهم در تقسیم بندی ورق ها می باشد.

ورق ها براساس ضخامت به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

 1. ورق‌های نازک
 2. ورق‌های متوسط
 3. ورق‌های ضخیم

ضخامت ورق

با توجه به استاندارد های متفاوت این تقسیم بندی ممکن است فرق کنند. برای نمونه یکی از معتبرترین استانداردها (DIN) آلمان می باشد. که تقسیم بندی براساس ضخامت در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

 1. ورق‌های نازک- ضخامت های بین ۰٫۱۸ تا ۲٫۷۵ میلی متر
 2. ورق های متوسط- ضخامت های بین ۳ تا ۴٫۷۵ میلی متر
 3. ورق های ضخیم- ضخامت های بین ۵ میلی متر و بیش تر

کاربرد و مشخصات ورق براساس ضخامت

فولادهای کربنی ضخامت نازک:

 • ضخامت: بین ۰٫۱۸ تا ۲٫۷۵ میلیمتر
 • عرض: بین ۵۳۰ تا ۱۲۵۰ میلیمتر
 • طول: بین ۷۶۰تا ۲۵۰۰ میلیمتر
 • نقطه ذوب: در حدود ۱۴۰۰ درجه سیلیسیوس
 • کاربرد: در تولید قطعات با کشش کم عمق و عمیق ساخت لوله های تأسیساتی و صنعتی و…

فولادهای کربنی ضخامت متوسط:

 • ضخامت: بین ۳ تا ۴٫۷ میلیمتر
 • عرض:  تا ۲۵۰۰ میلیمتر
 • طول: تا ۷۰۰۰
 • نقطه ذوب: در حدود ۱۴۰۰ درجه سیلیسوس
 • کاربرد: ساخت مخازن، تولید لوله های جدار ضخیم و…

فولادهای کربنی ضخامت ضخیم:

 • ضخامت: بین ۵ تا ۶۰ میلیمتر
 • عرض:  تا ۳۶۰۰ میلیمتر
 • طول: تا ۸۰۰۰
 • نقطه ذوب: در حدود ۱۴۰۰ درجه سیلیسوس
 • کاربرد: تولید قالبها، ساخت مخازن ذخیره

مراحل تهیه ورق های ضخیم

ورق های ضخیم را از شمش ها و یا تختال های فولادی با ابعاد مختلف تهیه می نمایند. جنس این شمش ها و تختال ها از فولاد های ساختمانی و یا ترکیبات دیگر می باشند که براساس استاندارد تولیدی کارخانه فولاد با ابعاد مختلف تهیه می شوند. این شمش ها را معمولاًًبا مقطع مربع به ابعاد ۵۰×۵۰ تا ۴۰۰×۴۰۰ و به طول های ۳ تا ۶ متر تهیه می کنند. اما لوحه ها را با سطح مقطع مستطیل با ضخامت ۵۰ تا ۳۰۰ میلی متر وبا عرض ۵۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی متر تهیه می کنند.

پس از تولید شمش و یا لوحه ها برای رفع اکسید های سطحی روی آن ها آب با فشارزیاد پاشیده می شود.

*فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد*

آهن باکس مرجع قیمت انواع ورق و پروفیل های ساختمانی

 

 

Scroll Up