میلگرد پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار با آنالیز A2 و  A3 در سایز متنوع کارخانه گروه صنعتی پرشین فولاد

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5220
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5120
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4970
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4920
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4920
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4920
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4920
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4920
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4970
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4970