میلگرد پرشین فولاد

میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار با آنالیز A2 و  A3 در سایز متنوع کارخانه گروه صنعتی پرشین فولاد

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم اعلام نشده
2 10 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5300
3 12 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5200
4 14 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5150
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5100
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5100
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5100
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5100
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5100
10 28 شاخه اجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5150
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 5150

Scroll Up