میلگرد نیک صدرا

میلگرد نیک صدرا توس مشهد

قیمت میلگرد

میلگرد آجدار A3 در سایزهای متفاوت تولید کارخانه نیک صدرا توس مشهد

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی : شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 10 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم اعلام نشده
2 12 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 9000
3 14 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8800
4 16 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8850
5 18 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8800
6 20 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8800
7 22 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8800
8 25 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8800
9 28 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 8800
10 32 شاخه اجدار A3 کارخانه نیک صدری توس کیلوگرم 9000

Scroll Up