نبشی ناب تبریز

نبشی ناب تبریز

قیمت نبشی

نبشی ناب تبریز از سایز 3 الی 10 و آنالیز ST37 تحویل درب کارخانه

[wpdreams_ajaxsearchlite]


آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

ردیف سایز نبشی (cm) ضخامت وزن طول شاخه(m) واحد محل تحویل قیمت
1 2.5 3 7 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
2 2.5 4 9 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
3 3 3 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
4 3 4 8.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
5 3.8 3 10.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
6 3.8 4 13.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
7 3.5 4 13.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
8 4 2.5 10 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
9 4 3 11 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
10 4 4 14.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
11 4.5 3 12.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
12 4.5 4 16.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
13 4.5 5 19 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
14 5 3 14 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11800
15 5 4 18 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11700
16 5 5 22.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
17 5 6 27 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
18 6 3 20 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
19 6 4 22 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11800
20 6 5 27.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11700
21 6 6 32.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
22 6.3 4 23.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
23 6.3 5 28.8 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
24 6.3 6 34 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
25 7 4 26.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
26 7 5 32 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
27 7 6 38 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
28 7 7 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12200
29 7.5 5 34.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
30 7.5 6 41 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
31 7.5 7 47.5 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
32 8 6 44 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11700
33 8 7 51 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11650
34 8 8 58 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 11600
35 10 7 64 6 کیلوگرم کارخانه تبریز 12100
36 10 8 73.2 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
37 10 10 90 6 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
38 4.5 3 25 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
39 4.5 5 37.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
40 5 4 37 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
41 5 5 42 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
42 5 6 53.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
43 6 5 55 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
44 6 6 65 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
45 6.3 4 48 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
46 6.3 5 57.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
47 6.3 6 68 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
48 7 6 77 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
49 7 7 88 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده
50 7.5 5 69 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 12300
51 7.5 6 82.5 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 12300
52 8 7 102 12 کیلوگرم کارخانه تبریز 11850
53 10 10 180 12 کیلوگرم کارخانه تبریز اعلام نشده