ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

قیمت ورق

ورق سیاه بصورت رول، شیت و شیت فابریک از سایز ۳ الی ۱۵ تحویل در اصفهان | کارخانه فولاد مبارکه اصفهان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


آخرین بروزرسانی :۲۵-۰۷-۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (m)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 2 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
2 2 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
3 2.5 رول عرض 1 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
4 2.5 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
5 3 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
6 3 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 54,000
7 3 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
8 4 رول عرض 1.25 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
9 4 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
10 5 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
11 6 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
12 6 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
13 6 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
14 8 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
15 8 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
16 8 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,400
17 10 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
18 10 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
19 10 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
20 12 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,200
21 12 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
22 12 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان 41,400
23 15 رول عرض 1.5 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
24 15 شیت 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -
25 15 شیت فابریک 1.5*6 فولاد مبارکه اصفهان اصفهان -