کارهای فلزی سنگین

کارهای فلزی سنگین شامل مراحل ساخت، نصب و کنترل و نظارت کار در پروژه های اسکلت فلزی می باشد.

این مقاله اشاره مختصری به مقدمات  و تعاریف پایه ای مراحل اجرای کارهای فلزی سنگین دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع سیستم های سازه ای سبک  وسنگین در اسکلت فلزی می توانید به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمایید. 

 

کارهای فلزی سنگین

نقشه های کارگاهی چیست؟

نقشه های کارگاهی، حاوی تمامی اطلاعات و جزئیات لازم برای ساخت قطعات سازه می باشد.

این نقشه‌ها باید قبل از عمل ساخت، تهیه و آماده شود. این اطلاعات و جزئیات باید ابعاد عناصر سازه ای و محل آنها، نوع و اندازه جوشها، پیچها و یا پرچها را شامل

شود.

در این نقشه ها باید تمامی جوشها و پیچهای کارخانه ای ازجوشها و پیچهای کارگاهی به خوبی متمایز گردد.

نوع اتصال پیچهای پرمقاومت (اتکایی یا اصطکاکی) به وضوح مشخص شود. حد سفت کردن پیچها معین شده باشد.

نقشه‌های کارگاهی باید با در نظر گرفتن مناسبترین نوع اجرا و با توجه به سرعت اجرا و شرایط اقتصادی ساخت و نصب، تهیه شود.

نکات مهم ساخت قطعات

نکات مهم, اصولی و اجرایی مرحله ساخت در کارهای فلزی سنگین به شرح زیر می باشند:

تعبیه خیز و خم و راست کردن قطعات : 

بکار بردن روشهای گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا و یا از بین بردن آن مجاز است مشروط بر آنکه دمای موضعی گرم شده از ۵۶۵درجه

سلسیوس برای فولادهای قوی مخصوص و ۶۵۰درجه سلسیوس برای فولادهای نرمه، تجاوز ننماید.

به هر حال هرگاه آهن‌آلات اسکلت فولادی ساختمانها نیاز به صافکاری و ترمیم داشته باشند، انجام این عملیات هنگامی مجاز خواهد بود که انحرافات آنها از

مقادیرمندرج آیین‌نامه فولاد یا مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تجاوز ننماید.

برش با شعله:

برش با شعله در لبه تحت تنش قرار می گیرند.

این لبه‌ها تحت تنشهای کششی قرار خواهند گرفت، باید کاملاً یکنواخت باشند. و عاری از ناهمواری‌های بیش از ۵میلیمتر گردد.

باید ناهمواری‌های بیش از ۵میلیمتر را با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش هموار کرد.

همچنین لبه‌های بریده شده توسط شعله که مورد جوشکاری قرار خواهند گرفت، باید تا حد امکان عاری از ناهمواری و بریدگی باشند.

سوراخهایی که به منظور دسترسی جوشکاری تعبیه می شوند، باید امکان دید کامل را فراهم کنند.

این سوراخها و نیز قسمتهای بریده شده بال در انتهای تیرها، باید به صورتی کاملاً یکنواخت، با انحنای ملایم و بدون گوشه های تیز و زاید تعبیه شوند.

در نیمرخهای سنگینو مقاطع مرکبی که از مصالح به ضخامت بیش از ۵۰میلی متر ساخته می شوند، باید لبه های بریده شده یاسوراخهای دسترسی را که توسط

شعله بریده میشوند، با سنگ زدن به صورت فلز صاف و براق درآورد.

آماده کردن لبه ها:

اصولاً به صاف کردن و پرداخت لبه های بریده شده توسط قیچی یا شعله احتیاجی نمی باشد.

تنها صاف کردن و آماده نمودن لبه ها مهم می باشد که در مدارک طرح و محاسبه برای قسمتهای ویژه مشخص شده باشد.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل 

 

Scroll Up