انواع علائم جوشکاری در نقشه های اسکلت فلزی

علائم جوشکاری یکی ازقسمت های مهم در آموزش نقشه خوانی اسکلت فلزی در مبحث جوش می باشد.از آنجایی که جوش و جوشکاری در اسکلت فلزی بسیار حائز اهمیت می باشد لذا آگاهی نسبت به انواع جوش و مشخصات فنی جوش، روش های جوشکاری و آشنایی با علائم استاندارد جوشکاری برای مجریان و. مهندسین ناظر الزامی می باشد.

علائم جوشکاری

در این ویدئو آموزشی که توسط کارشناسان فنی رشانه آهن باکس تهیه شده است کلیه علائم جوشکاری استاندارد مطابق استاندارد علائم جوش تدوین شده در دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان بصورت کاملا ساده، اجرایی و بصورت مصور ارائه شده است تا علاقمندان به مبحث اسکلت فلزی بخصوص مبحث جوش بهره لازم را از این مجموعه داشته باشند.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات