مصرف آب در صنعت‌ فولاد

مصرف آب در صنعت‌ فولاد بسیار زیاد است. میزان آبی که در صنعت فولاد مصرف می شود، با توجه به به روز و یا فرسوده بودن زیرساخت ها و دستگاه ها متفاوت می باشد. هرچند که برخی از مجتمع های فولادی فعال، توانسته اند با اعمال راهکارهایی، میزان مصرف آب را تا 40 درصد کاهش دهند.

این در حالی است که بسیاری از کارخانه ها نه تنها نتوانسته اند این میزان را کاهش دهند؛ بلکه به دلیل فرسودگی تجهیزات و زیر ساخت ها، میزان مصرف آن را افزایش نیز داده اند.

لازم به ذکر است که که یک کارخانه فولادی بدون مصرف آب نمی تواند فعالیت داشته باشد و به همین دلیل هم کارخانه های فولادی در نزدیکی منابع آب شیرین تاسیس می شوند، تا آب مورد نیزاشان به راحتی تامین شود.

میزان مصرف آب در صنعت به چه عواملی بستگی دارد

  • روش تولید فولاد
  • بهره وری آب مصرفی
  • کیفیت آب مورد استفاده از جمله سختی آب

با توجه به تفاوت قابل توجه این عوامل در کشورها و کارخانجات مختلف، تعیین دقیق مصرف آب در صنعت‌فولاد به راحتی امکان پذیر نیست. با این حال میانگین مصرف جهانی آب برای تولید فولاد از روش کوره بلند کوره اکسیژنی حدود 25.3 تا 28.6 مترمکعب و برای روش ذوب در کوره الکتریکی حدود 26.5 تا 28.1 مترمکعب در هرتن فولاد تولید شده تخمین زده شده است.

تامین آب برای صنایع فولادی

در حال حاضر تأمین آب برای صنایع فولادی به روش های زیر امکان پذیر است:

  • استفاده از منابع آبی موجود در هر منطقه
  •  شیرین سازی آب دریا و استفاده از آن در مناطق ساحلی یا انتقال آن به مناطق مرکزی کشور
  • استفاده از پساب های تصفیه شده در هر منطقه

بسیاری از نقاط کشور با بحران کم آبی مواجه است. بیلان منفی موجود آب مجالی برای استفاده بیشتر مصرف آب در صنعت‌ فولاد را باقی  نمی گذارد. در چنین شرایط بحرانی، یکی از راهکارهای موجود شیرین سازی آب دریا است. استفاده از آب دریا برای مصارف مختلف بخش صنعت بسیار حیاتی خواهد بود.

با توجه به این که حجم آب بدست آمده از این روش خارج از چرخه آب کشور  است، میزان و چگونگی استفاده از آن به پیشرفت این حوزه بستگی دارد. عوامل  اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی نیز برای این امر بسیار حایز اهمیت می باشد. صنعت می تواند با توجه به ارزش محصول خود نسبت به آب مصرفی، هزینه های اولیه و دائمی استفاده از آن و همچنین سیاست های دولت در این زمینه، تا حد مورد نیاز از این آب استفاده کند.

پارامترهای موثر برای شیرین سازی آب دریا

پارامترهای موثر برای شیرین سازی آب دریا به شرح زیر می باشند:

  • مجاورت استان با دریا.
  • وجود طرح های مصوب یا ضمنی برای انتقال آب دریا به استان.
  •  فاصله استان تا دریا.
  • وجود ناهمواری های ژئوفیزیکی

شایان ذکر است که استفاده از آب شیرین کن ها منوط به انجام مطالعات زیست محیطی و پیش بینی تمهیدات لازم در راستای حذف یا کاهش آثار سوء ناشی از بازگشت پساب های آب شیرین کن ها به آب دریا خواهد بود.

سخن پایانی

بطور مثال برای سرد کردن و خنک کردن تجهیزات, کوره ها و محصولات واسطه ای فولاد، به عنوان عامل تمییز کننده مواد زاید و اکسیدها از محصولات فولادی است. مصرف آب در صنعت‌فولاد به عنوان منبعی برای تولید بخار و به عنوان واسطه ای برای روغن های روان ساز و محلول های تمیزکننده و همچنین برای  کنترل آلودگی هوا استفاده می شود.

باید در نظر داشت که میزان مصرف آب در صنعت فولاد در مقایسه با بخش کشاورزی کمتر است، اما با این حال این مسئله باعث نمی‌شود اهمیت آب و میزان مصرف آن را نادیده گرفت.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد، ورق و انواع پروفیل های ساختمانی.