اتصالات جوشکاری انواع مختلفی دارد که به شرح زیر می‌باشد.

  • اتصال لب به لب Butl joint
  • اتصال پوششی (رویهم) Lap joint
  • اتصال سپری Tee joint
  • اتصال گونیا Comer joint
  • اتصال پیشانی Edge joint

در زیر تصاویر اتصالات جوشکاری را مشاهده می فرمایید.

اتصالات جوشکاری

  همانطور که در شرح بالا انواع اتصالات جوشکاری عنوان گردید در ادامه با انواع جوش نیز آشنا می‌شویم.

انواع جوش

  • جوش شیاری (Groove weld)
  • جوش گوشه (Fillet weld)
  • جوش کام (Solt weld)
  • جوش انگشتانه (Plug weld)

در بین انواع جوش در ساختمانهای اسکلت فلزی پرکاربردترین جوش, جوش گوشه می‌باشد و بعد از آن جوش شیاری می‌باشد.

جوش‌های کام و انگشتانه کاربرد محدودی در صنعت ساختمان دارند.

در زیر اشکال مختلف جوش نشان داده شده است.

اتصالات جوشکاری

جوش گوشه

جوش گوشه پرکاربردترین نوع جوش در صنعت ساختمان سازی می‌باشد. ازین جوش در رویهم, اتصال سپری و اتصال گونیا استفاده می‌باشد.

جوش شیاری

جوش شیاری در اتصالات جوشکاری  برای یکسره کردن تمام قدرت ورق ها و برقراری درز جوش های تمام قدرت استفاده می شود. برای انجام جوش شیاری در دو لبه مجاور هم لازم است لبه های کار به منظور نفوذ کامل جوش آماده گردند.

جوش کام و انگشتانه

جوش کام و انگشتانه را در صنعت ساختمان به ندرت استفاده می کنیم در واقع در مواردی از جوش کام یا جوش انگشتانه استفاده می شود که مقاومت جوش انجام شده در لبه ها (جوش شیاری و جوش گوشه) به حد کافی نرسیده باشد. به همین منظور در اتصالات جوشکاری با ایجاد شکاف (جوش کام) یا سوراخ (جوش انگشتانه) در قطعه فلزی و با جوشکاری در شکاف یا سوراخ ایجاد شده مقاومت دو اتصال را افزایش می دهند. جوش کام یا انگشتانه تنهایی مورد استفاده قرار نمی گیرد و بطور همزمان با جوش شیاری و گوشه در صورتی که جوشکاری ها مقاومت کافی را نداشته باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و آهن آلات