کاربرد ورق قلع اندود در صنعت

ورق قلع اندود به علت خاصیت مهم حفظ و نگهداری مواد غذایی و سایر محصولات، دارای کاربرد زیادی بخصوص در صنعت موادغذایی می باشد.

با توجه به شرایط فرم پذیری عالی و عدم شکنندگی ورق قلع اندود در حمل و نقل، غالبا در صنایع بسته بندی مواد غذایی، شیمیایی و دارویی و صنایع رنگ سازی از این ورق ها استفاده می گردد.

ورق قلع اندود

کاربرد های عمده ورق قلع اندود

عمده کاربرد ورق های قلع اندود شامل موارد ذیل می باشد:

  • قوطی های روغن، مواد غذایی و غیر غذایی به اشکال مختلف
  • قوطی های نوشابه بصورت دو تکه و سه تکه
  • قوطی های اسپری
  • دبه، بشکه و سطل
  • سینی های پخت
  • صفحه های چاپ
  • پانل های سقفی
  • واشرها و فیلترها
  • سایر مصنوعات

آشنایی با خط تولید ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان

خط تولید ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان بر اساس روش الکترولیت اسیدی با محلول فرواستان طراحی گردیده که در این روش ورق پس از عبور از حوضچه های شستشوی الکترولیتی و دو مرحله شستشو با آب وارد حوضچه های محتوی محلول الکترولیت شده و طی پنج مرحله در حالیکه شمش خالص قلع، آند و ورق، کاتد را تشکیل میدهد به روش الکترولیتی هر دو طرف ورق قلع اندود می شود.

در این خط امکان پوشش دهی قلع با ضخامت های متفاوت در دو سطح ورق نیز وجود دارد. پس از انجام عملیات پوشش دهی قلع، ورق با عبور از کوره ای به نام مافل تا درجه حرارت بالای  نقطه ذوب قلع که 232 درجه سانتی گراد است داغ می شود و سپس در حوضچه ای سریعا سرد می گردد که علاوه بر افزایش چسبندگی قلع باعث درخشندگی سطح ورق قلع اندود نیز می شود..

ورق قلع اندود شده سپس به منظور رسوب دادن لایه ای از کرم(CR) بر روی آن، از یک حوضچه عملیات شیمیایی عبور داده می شود. این عمل برای جلوگیری از اکسیداسیون بیشتر و تغییر رنگ سطح ورق در طول مدت زمان نگهداری در انبار انجام می گردد و ضمنا باعث افزایش قابلیت چسبندگی و لحیم کاری آن می گردد.

برای آشنایی بیشتر با محصولات فولاد مبارکه اصفهان می توانید به دانشنامه آهنباکس و جداول قیمت محصولات فولاد مبارکه اصفهان در سایت آهن باکس مراجعه نمایید.

فراوانی علم و آگاهی هموارهد بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع قیمت ورق و آهن الات