مراحل ساخت اسکلت فلزی بر حسب اینکه از ورق ساخته شوند و یا پروفیل, متفاوت خواهد بود.

در صورتی که اعضا از ورق ساخته شوند, مراحل کار به صورت زیر است:

  • تسمه سازی

یعنی یکسره کردن ورق ها و انجام جوش درزهای آن ها در روی شاسی و بازرسی جوش درزها

  • مونتاژ کردن بال و جان و خال جوش کردن آن در داخل قالب
  • تکمیل جوشکاری بال و جان
  • عملیات بازرسی و تائید
مراحل ساخت اسکلت فلزی

عملیات تمییزکاری و رنگ

عملیات تمییزکاری و رنگ یکی دیگر از مراحل ساخت اسکلت فلزی می باشد.

در سطح فولادی که به صورت نورد گرم تولید شده است, لایه ای از اکسید تشکبل می شود که چسبندگی دایمی با آن ندارد و به مرور زمان طبله کرده و جدا می‌شود.

به این لایه فلس گویند. علاوه برآن به مرور زمان سطح فولاد زنگ می زند و لایه ای از زنگ روی آن تشکیل می شود که آن نیز چسبندگی دایمی نداشته و به مرور زمان از آن جدا می شود. به همین منظور عملیات تمییز کاری و زدودن اکسید آهن و رنگ آمیزی اجتناب ناپذیر می‌باشد.

عملیات حمل

عملیات حمل به دلیل مخارج سنگین جز موارد با اهمیت مراحل ساخت اسکلت فلزی می باشد.در هنگام تولید اعضا در کارخانه, طول , عرض , ارتفاع و وزن قطعه تولید شده باید طوری انتخاب شود که در هنگام حمل شرایط بار ترافیکی ایجاد نگردد.

بار می تواند در یکی از حالات زیر, در رده بارهای ترافیکی قرار بگیرد:

  1. داشتن عرض بیشتر از عرض تریلی (حدود 2.8 متر)
  2. داشتن طول بیشتر از طول تریلی (حدود 12 متر)
  3. داشتن ارتفاع بیش از حد ( ارتفاع بالای بار از سطح جاده بیش از 4 متر)
  4. داشتن وزن غیر عادی

بارهای ترافیکی دارای هزینه حمل بسیار گران قیمت می باشند و باید تا حد امکان از آن اجتناب نمود.

پیش مونتاژ و مونتاژ

در اکثر مواقع امکان ساخت عضو با طول کامل در کارخانه وجود ندارد و لازم است عضو کوتاهتر ساخته شود و به کارگاه حمل گردد. بنابراین این قطعات در پای کار تکمیل و نصب می شوند. به این عملیات پیش مونتاژ می گویند.

عملیات واداشتن, نصب, خال جوش و اتصالات موقت

این عملیات نیاز به جرثقیل با مشخصات لازم می باشد.

شاقولی کردن ستون‌ها, هم محور کردن تیرها

شاقولی کردن ستون‌ها و هم محور کردن تیرها آخرین مراحل ساخت اسکلت فلزی می باشد.

به کمک مهارهای ضربدری موقت و تجهیزات ایجاد کشش مثل تیفور ستون ها در وضعیت شاقول قرار گرفته و با خال زدن اتصالات و یا سفت کردن پیچ ها مونتاژ, تیرها و ستون‌ها در وضعیت نهایی قرار می گیرند.

«فراوانی علم و آگاهی بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات