اسکلت فلزی مجموعه ای است از نیمرخ‌های فولادی، ورق و نیمرخ‌های ورقی که باید به یکدیگر متصل شوند.

ترتیب عملیات اجرایی در اسکلت فلزی به شرح زیر می‌باشد:

 • تهیه نقشه‌های ساخت با توجه به نقشه‌های محاسباتی
 • عملیات برشکاری و سوراخکاری
 • عملیات ساخت اعضا
 • تمییزکاری و رنگ
 • حمل
 • عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار
 • عملیات واداشتن و نصب و خال جوش و اتصالات موقت
 • تنظیم نهایی, شاقولی کردن ستون‌ها و هم محور کردن تیرها و تکمیل اتصالات
 • بازرسی و تایید نهایی
 • رنگ‌آمیزی و لکه گیری
اسکلت فلزی

تهیه نقشه‌های ساخت

تهیه نقشه‌های ساخت اولین قدم برای شروع عملیات اسکلت فلزی می‌باشد. در ابتدا نقشه‌ها توسط طراح, طراحی می‌شود سپس به وسیله مهندسین دفتر فنی نقشه های اسکلت فلزی به اجزای ریزتزی تبدیل می‌شود و نقشه‌های تکمیلی با جزییات بیشتری رسم می‌گردد.

به ایت ترتیب که در نقشه های جدید ابعاد قطعات و ورق‌ها, اندازه سوراخکاری‌ها و جوش‌ها , نحوه برشکاری ها و مشخصات تکمیلی مشخص می‌شود.

عملیات برشکاری و آماده سازی لبه‌ها

عملیات برشکاری برحسب ضخامت ورق می تواند به کمک برش حرارتی یا گیوتینی انجام پذیرد.

برای برش حرارتی ابتدا نیاز است شاسی های مناسبی که ورق یا پروفیل روی آن بصورت افقی و تراز قرار بگیرد ساخته شود. وقتی ورق یا پروفیل روی این شاسی‌ها قرار بگیرد عملیات برشکاری آغاز می‌گردد.

بعد از برش های اصلی نوبت به زاویه دار کردن قطعاتی می رسد که در نقشه ها باید بصورت پخ برش داده شوند. این قطعات در نقشه ها ج و مشخصات جوش در نقشه مشخص هستند.

عملیات سوراخ‌کاری

عملیات سوراخ کاری در صورت نیاز بعد از عملیات برشکاری صورت می پذیرد. انجام عملیات سوراخ کاری در اسکلت فلزی به دو روش ممکن است:

 • سواخ کاری با مته
 • سوراخ کاری با پانچ ( ضربه زن)

سوراخ کاری با مته از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است ولی عملیات سوراخ کاری پرهزینه می گردد.

«فروانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات