تعریف ستون فلزی

ستون فلزی المانی است که معمولا بصورت عمودی در ساختمان نصب می شود و بارهای کف ناشی از طبقات بوسیله تیرها و شاهتیرها از طریق ستون به فونداسیون منتقل می شود.

شکل ستون ها

شکل سطح مقطع ستون ها معمولا به مقدار و وضعیت بار وارد شده بستگی دارد. برای ساختن ستون فلزی از انواع پروفیل ها و ورق ها استفاده می شود.

عموما  ساخت ستون ها از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته تقسیم می شوند:

  • نیمرخ (پروفیل نورد شده) :شامل انواع تیرآهن ها و قوطی ها.بهترین پروفیل نورد شده برای ستون، تیرآهن های بال پهن یا قوطی مربع شکل می باشد، زیرا از نظر مقاومت بهتر از مقاطع دیگر عمل می کند و علاوه برآن اتصالات تیر به ستون بر روی آن ها بهتر انجام می گیرد.
  • مقاطع مرکب: هرگاه سطح مقطع یک پروفیل یا نیمرخ به تنهایی برای ایستایی و تحمل بارهای وارد شده برای یک ستون کافی نباشد، از اتصال چند پروفیل به یکدیگر، ستون فلزی مناسب آن مقطع مرکب ساخته می شود.
ستون فلزی

چگونگی ساخت ستون به روش مقاطع مرکب

ستون ها ممکن است بر حسب نیاز با ترکیب واتصالات متنوع از انواع پروفیل های مختلف ساخته شوند. رایج ترین اتصال برای ساخت ستون ها به شرح زیر می باشند:

  1. اتصال دو پروفیل به یکدیگر به طریق دوبله کردن: روش کار بدینصورت است که ابتدا دو تیرآهن را در کنار یکدیگر و بر روی سطح صاف بهم چسبانده، سپس دوسر و وسط ستون را جوش داده و ستون برگردانده شده و مانند قبل جوشکاری صورت می گردد. آنگاه ستون معکوس و در قسمت وسط، جوشکاری می شود.همینکار را در سوی دیگر ستون انجام داده و به ترتیب جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تامین گردد. این شیوه جوشکاری برای جلوگیری از پیچش ستون در حرارت زیاد جوشکاری ممتد می باشد.
  2. اتصال دو پروفیل با یک ورق سراسری بر روی بال ها: در مقاطع مرکبی که ورق اتصال بر روی دو نیمرخ متصل می شود تا مقاطع مرکب را تشکیل بدهد، فاصله جوش های غیر ممتد که ورق را به نیمرخ ها متصل می کند، نباید از 30 سانتی متر بیشتر شود.
  3. اتصال دو پروفیل با بست های موازی (تسمه): متداول ترین نوع ستون فلزی در ایران، ستون های مرکبی است که دو تیرآهن به فاصله معین از یکدیگر قرار می گیرد و قیدهای افقی و چپ و راست، این دو نیمرخ را به هم متصل می کند. البته لازم به ذکر است که بست های چپ و راست که شکل های مثلثی را بوجود می آورند، دارای مقاومت بهتری نسبت به قیدهای موازی می باشند.

برای دریافت مقالات بیشتر به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمایید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و آهن آلات