ساختمان‌های فولادی به سه گروه اساسی طبقه بندی می شوند.

  1. سازه های قاب بندی شده که شامل اعضای خمشی, محوری و یا خمشی-محوری می باشند.
  2. سازه های پوسته ای که اعضای آن‌ها نیروی محوری قالب است.
  3. سازه های معلق که در اعضای آن‌ها نیروی کششی حاکم است.

سازه‌های قاب‌بندی شده

سازه‌های قاب بندی شده به سازه‌هایی گفته می‌شود که اسکلت آن ها دارای ترکیبی از تیرها و ستون ها باشد که با اتصالات صلب و ساده به یکدیگر متصل شده‌اند.

اکثر ساختمان‌های فولادی متداول دارای اسکلت قاب بندی شده می باشند. سازه‌های قاب بندی شده ممکن است به صورت ساختمان های چند طبقه و یا ساختمان های صنعتی باشند.

به طور کلی سازه‌های قاب بندی شده از ترکیب دو سری قاب صفحه ای عمود برهم به وجود آمده و تشکیل قاب فضایی را می دهند که برای طراحی باید بطور جداگانه و مستقل تحلیل و طراحی شوند.

قاب های ساختمانی باید قادر به حمل نیروهای قائم و جانبی باشند.

برای حمل بارهای جانبی یا از اتصالات صلب و یا از سیستم مهاربندی استفاده می شود.

نکته: پل ها جز سازه‌های قاب بندی شده محسوب می‌شوند.

ساختمان‌های فولادی

سازه های پوسته ای

سازه های پوسته ای یکی دیگر از ساختمان‌های فولادی هستند. سازه های پوسته ای به صور گوناگون از قبیل منابع نگهداری مایعات و گازهای تحت فشار، سیلوها, سقف های گنبدی و موارد مشابه در عمل مورد استفاده قرار می گیرند.

مشخصه اصلی این سازه ها این است که فضاکار می باشند به این معنی که برای تحلیل باید کل سازه به عنوان یک مجموعه واحد طراحی شود.

ساختمان‌های فولادی

سازه های معلق

سازه های معلق یکی دیگر از ساختمان‌های فولادی است که اغلب در پوشش سقف ها و پل های دهانه بلند استفاده می شوند.

در چنین سازه هایی یک اسکلت قاب بندی شده وجود دارد که به عرشه معروف هستند که توسط آویزهایی از کابل های کششی اصلی آویزان است. استفاده از سازه های معلق در پل سازی بسیار متداول است.

ساختمان‌های فولادی

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات