خم استاندارد میلگرد یکی از پارامترهای مهم مهار میلگرد درزمانی که بتن تحت کشش قرار می گیرد می باشد. آیین نامه ها و استاندارد های زیادی درمورد خم استاندارد میلگرد وجود دارد اما در ایران آیین نامه ACI و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان دو منبع قابل استناد برای استفاده می باشند.

خم استاندارد میلگرد

در این برنامه آموزشی ویدئویی انواع خم میلگرد و قلاب های استاندارد میلگرد مورد بررسی قرار گرفته شده وبه ضوابط آیین نامه ای مربوط به آن اشاره شده است.

در صوت هرگونه اشکال و سوال در ارتباط با موضوع و محتوای این برنامه از طریق قسمت آهن مشاور با تیم کارشناسان فنی سایت آهن باکس در ارتباط باشید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد خلیج فارس