آزمایش ورق پوشش‌دار در آزمایشگاه های مجتمع فولاد مبارکه یکی از مهمترین موضوعات در روند تولید می باشد.

در شرکت فولاد مبارکه آزمایشگاه های متعددی وجود دارد که هرکدام کیفیت محصول تولیدی را از جهات مختلف کنترل می کنند.

بطور مثال:

 • آزمایشگاه مواد اولیه
 • آزمایشگاه احیای مستقیم
 • آزمایشگاه فولاد سازی
 • آزمایشگاه نورد سرد
 • آزمایشگاه قلع اندود
 • آزمایشگاه ورق های گالوانیزه
 • آزمایشگاه ورق های رنگی
 • …………..
آزمایش ورق پوشش‌دار

مدیریت آزمایشگاه های فولاد مبارکه با دارا بودن کادر تخصصی و کارشناسی با تجربه و با 350 نفر نیروی انسانی در این حوزه فعالیت می نمایند.

آزمایشگاه های زیر مجموعه مدیریت آزمایشگاه ها شامل موارد زیر می باشد.

 1. آزمایشگاه مواد اولیه و آزمایشگاه واحد احیا مستقیم.
 2. آزمایشگاه واحد فولاد سازی و ریخته گری.
 3. آزمایشگاه محصولات نهایی.
 4. آزمایشگاه های واحد فولاد سازی و نورد پیوسته سبا.
 5. واحد صدور گواهی کیفیت محصولات تولیدی.
 6. آزمایشگاه مکانیک ساختمانی.

نوع آزمایش و تجهیزات آنالیز ورق های قلع اندود, گالوانیزه و رنگی

 • آزمایش تعیین ضخامت پوشش در ورق های گالوانیزه و رنگی
 • تعیین سختی رنگ
 • آزمایش جامی شدن رنگ
 • آزمایش مشخص کردن اختلاف فام رنگ
 • آزمایش شفافیت و براقی رنگ
 • تست مقاومت در برابر مالیدگی rub test
 • آزمایش خمش به روش t-bend برای پوشش رنگی و گالوانیزه
 • تست ضربه برای پوشش های گالوانیزه و رنگی
 • آزمایش تعیین جرم پوشش در ورق های گالوانیزه
 • تست اتصال قفلی در ورق های گالوانیزه
 • تست خمش مخروطی در ورق های گالوانیزه و رنگی
 • آزمایش و بررسی مذاب فلز روی و سرباره حوضچه فلز روی
 • آنالیز محلول الکترولیت حوضچه قلع اندود
 • آزمایش و بررسی محلول حوضچه اسید کرومیک
 • تعیین جرم پوشش قلع فلزی و قله آلیاژی در ورق قلع اندود
 • تعیین کرم کل و کرم فلزی در پوشش قلع اندود
 • تعیین روغن سطح ورق قلع اندود
 • تعیین لایه سیلیکات بر روی سطح ورق قلع اندود
 • تعیین آهن پودری سطح ورق

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت انواع ورق و پروفیل.