سندبلاست روشی برای تمییزکاری سطوح فلزی می‌باشد.

تمییزکاری با پاشش مواد ساینده بهترین روش برای از بین بردن رنگ, اکسیدهای حاصل از نورد و رنگ‌های قدیمی با چسبندگی کم می‌باشد که به اصطلاح  سندبلاست گفته می‌شود.

سندبلاست

به طور کلی در خصوص تمییزکاری سطوح فولادی با روش سندبلاست , موارد زیر دارای اهمیت می‌باشد:

  • اطمینان از فشار موثر باد

اطمینان از فشار موثر باد باید مقدار مشخص و صحیحی باشد. این مقدار در حدود 7 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می‌باشد.

باید بعد از آماده‌سازی با پاشش مصالح مناسب، سطوح فولاد از گرد و غبار  با فشار باد زدوده شود سپس با آستر مناسب پوشش داده شود.

  • تراشیدن مواد زاید چسبیده

چنانچه سطوح فلزی دارای رنگ و زنگ با حجم زیاد باشد, بطوری که چسبندگی کمی با سطح داشته باشند باید قبل از عملیات پاشش مواد (سندبلاست یا ماسه پاشی) این حجم تراشیده و سپس اقدام به عملیات تمیزکاری سطوح فولادی با روش سندبلاست گردد.

سطوح آلومینیومی آماده سازی نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوحی مشکل برای رنگ آمیزی می‌باشند.

این سطوح چسبندگی کمی با لایه پرایمر دارند. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملا چربی زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن انجام داد.

درجات مختلف سندبلاست یا ماسه پاشی

 ماسه پاشی خفیف Sa 1

این سطوح باید بعد از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین, باید عاری از روغن, چربی, کثیفی و نیز لایه اکسیدحاصل از نوردباشد.

ماسه پاشی عمیق Sa 2

مانند روش ماسه پاشی  بالاست با این تفاوت که هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشد.

 ماسه پاشی خیلی عمیق Sa 2.5

در این روش باید هرگونه مواد آلاینده باقیمانده نیز که به سختی چسبیده‌اند نیز پاک شده باشند بطوری که فقط به صورت لکه‌های جزیی به شکل خال به نظر بیایند.

 ماسه پاشی بصورت سطح نقره‌ای Sa 3

این روش سندبلاست همانطور که از اسمش مشخص است باید سطح دارای نمای فلزی یکنواخت نقره‌ای باشد.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد و آهن آلات.